Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
  Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach składa się z czterech oddziałów: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku, Zagroda Maziarska w Łosiu z filią w Bartnem, Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach. 

I. Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku powstał w latach 80.XX w. Na powierzchni ok. 2 ha zlokalizowanych jest 16 obiektów reprezentujących typową dla Pogórza Gorlickiego architekturę wiejską oraz kulturę ludową regionu. W zagadnieniach merytorycznych, dotyczących skansenu, korzystano m.in. z pomocy prof. R. Reinfussa. W 2010 roku, w setną rocznicę urodzin Profesora, nadano placówce jego imię. 

Zapraszamy do wnętrza zabytkowych obiektów, w których odczuwa się żywo kontakt z przeszłością. Zwiedzający mogą podziwiać wyposażone w dawne meble, narzędzia, sprzęty dziewiętnastowieczne chaty pogórzańskie, warsztaty wiejskich rzemieślników (kuźnia, olejarnia, wiatraki, warsztat stolarski, warsztat tkacki), budynki gospodarcze oraz stałe wystawy. 

Proponujemy ciekawe spotkania ze sztuką ludową, a także z codziennym życiem wsi w formie aktywnego uczestnictwa w procesie twórczym i poznawczym. Poprzez warsztaty i lekcje muzealne budujemy lokalną i regionalną tożsamość wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Skansen Wsi Pogórzańskiej posiada bogatą ofertę zajęć muzealnych:

 • Palmy wielkanocne. Warsztaty rękodzieła
 • W pogórzańskiej zagrodzie
 • Len - złoto z polskich pól
 • Zabawy i zabawki naszych dziadków
 • Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Warsztaty rękodzielnicze
 • Obrzędy przywoływania wiosny i świąteczny czas wielkanocny
 • W malowanej skrzyni wiannej
 • Tradycyjne zwyczaje andrzejkowe
 • Zwyczaje i obyczaje świąt Bożego Narodzenia
 • Do sztabu marsz! Bitwa Gorlicka-1915
 • W warsztacie wiejskiego rzemieślnika
 • Zioła w wiejskiej chacie

Do kalendarza corocznych imprez plenerowych wpisane są: „Międzynarodowy Etnograficzny Rajd Narciarski Śladami prof. R. Reinfussa”, „Piknik z Reinfussem – Pogórzańskie Smaki”, „Pogórzańskie targowisko staroci”.

II. Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku

Perła renesansu – XVI wieczny dwór obronny w Szymbarku koło Gorlic, należy do najpiękniejszych obiektów w Polsce. Dawna siedziba rycerskiego rodu Gładyszów herbu Gryf łączy w sobie funkcję niewielkiej rezydencji szlacheckiej i warowni o harmonijnej formie. Kształtem architektonicznym nawiązuje do budowli południowej i południowo-środkowej Europy. Najczęściej przywołuje się związek kasztelu z typem piętnastowiecznej willi włoskiej bądź sylwetką włoskiego zamku quattro torre – warowni z czterema wieżami obronnymi, popularnej we Włoszech w XIV i XV wieku. Określany jako najbardziej reprezentatywny przykład kasztelu polskiego, malowniczo położony w górach Beskidu Niskiego, stanowi wyjątkową atrakcje turystyczną, pełniąc jednocześnie rolę aktywnego centrum kulturalno-konferencyjnego. W XVIII wiecznej Oficynie Dworskiej przy Kasztelu oraz w samym obiekcie co miesiąc prezentowane są wystawy sztuki współczesnej wybitnych artystów z Polski i zagranicy. W sali reprezentacyjnej Kasztelu odbywają się cykliczne koncerty muzyki poważnej, min. w ramach festiwalu „Emanacje” z Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Organizowanych jest również wiele imprez tematycznych takich jak: spotkania z podróżnikami, artystami, pokazy, prezentacje, projekcje filmowe, koncerty muzyki rozrywkowej, konferencje, odczyty, imprezy okolicznościowe. 

W 2013 roku „Kasztel w Szymbarku” został laureatem nagrody głównej w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Zabytek”, w roku 2014 w uzyskał nagrodę główną w plebiscycie na najlepszą inicjatywę lokalną „Małopolska. Widać zmiany!” Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dysponuje bezpłatnym parkingiem. Na terenie dawnego majątku dworskiego znajduje się również stylowa restauracja „Stary Dworek” z atrakcyjną kulinarnie i cenowo ofertą gastronomiczną. Kasztel zlokalizowany jest w sąsiedztwie Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. 

III. Zagroda Maziarska w Łosiu położona w centrum wsi, obok cerkwi greckokatolickiej, z ponad stuletnimi zabudowaniami łemkowskimi mieści w sobie chyżę mieszkalną i zabudowania gospodarcze, w których prezentowana jest fascynująca historia maziarstwa. Dotykając śladów przeszłości, barwnej łemkowskiej kultury poznajemy specyfikę pracy dawnych maziarzy – chłopów, którzy w wieku XIX stworzyli wielkie ruchome imperium handlowe. Przez dziesięciolecia - każdej wiosny - wyjeżdżały z Łosia wozy wypełnione mazią do smarowania osi drewnianych wozów, leczniczym dziegciem i smarami. W roku 1934 z Łosia wyjechało 335 wozów maziarskich. Maziarze jeździli po całym obszarze Karpat – aż po Siedmiogród, na daleką Ukrainę, w głąb Rosji, na Litwę, Łotwę i po całym niemal obszarze ziem polskich. Ostatni maziarz z Łosia wyruszył w drogę w latach siedemdziesiątych.

Wycieczki szkolne zapraszamy na zwiedzanie połączone z grą symulacyjną „Chłopska szkoła Biznesu”, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze: „Pisanki po łemkowsku”, Ludowe ozdoby świąteczne”, „Czy pająki mogą być słomiane?”, „Skład z zabawkami. Zabawki ze sznurkiem i patykiem”, „Skład z zabawkami. Złudzenia i iluzje” , „Stare gry i zabawy podwórkowe”, „Bez pudełka ani rusz” oraz przejazdy oryginalnym wozem maziarskim, organizowane przez Stowarzyszenia Pogranicza z Ropy.

IV. Cerkiew w Bartnem 

Cerkiew parafialna w Bartnem została wzniesiona w 1842 roku (data na nadprożu). Obiekt zbudowany z drewna jodłowego, konstrukcji zrębowej, pokryty od zewnątrz gontem. Cerkiew reprezentuje zachodni typ łemkowskiego budownictwa sakralnego. Świątynia jest orientowana, trójdzielna. Składa się z prezbiterium, nawy, babińca. Do prezbiterium od strony północnej przylega zakrystia. Cerkiew greckokatolicka funkcjonowała do czasu wysiedlenia Łemków, do 1947 roku.

We wnętrzu zachowany XVIII- wieczny barokowy ikonostas. W nawie znajduje się rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797 roku.

V. Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach

Dwór Karwacjanów (siedziba założycieli i właścicieli Gorlic) powstał w XV w. jako budowla mieszkalno-obronna. W XVI w. stary dwór zamieniono na zbór kalwiński, przebudowując go jednocześnie w stylu renesansowym. W gorlickim zborze w roku 1617 odbyły się słynne w Rzeczpospolitej dysputy teologiczne „Colloqium charitativum” pomiędzy kalwinami a arianami. Od połowy XIX w. dwór przeznaczono na lamus - skład nieużywanych mebli, powozów i innych sprzętów. Przez pewien czas funkcjonował tu spichlerz zbożowy. Kiedy w roku 1874 całe miasto ucierpiało na skutek wielkiego pożaru dwór pełnił prawdopodobnie funkcję kaplicy, do czasu odbudowy kościoła. W czasie działań wojennych w roku 1915 lamus trafiony bombą lotniczą stracił dach, a pożar strawił wnętrze budynku. Po przejściu frontu wypalone mury rozbierano aż do roku 1928 traktując ruinę jako kamieniołom do odbudowy okolicznych domostw. Dwór odbudowano dopiero w roku 1992.

Do roku 2000 Dwór Karwacjanów jako Galeria Sztuki funkcjonował w strukturach Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. W roku 2001 utworzono w dworze instytucję kultury Województwa Małopolskiego pn. Małopolska Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach. Od grudnia 2007r. decyzją Sejmiku Województwa placówka włączona została w struktury Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”.

Placówka prowadzi promocję sztuki współczesnej upowszechniając jej historię i najnowsze trendy. W dwóch salach wystawowych Dworu Karwacjanów, w cyklach miesięcznych prezentowane jest malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek zarówno artystów o uznanym dorobku twórczym jak i artystów debiutujących, rozpoczynających działalność artystyczną. Regularnie odbywają się tu koncerty muzyki kameralnej, pokazy multimedialne, spotkania i konferencje naukowe. Organizowane są plenery, wernisaże. 

 

Galeria:

Fotografie: Przesłane przez Muzeum.

 

Informacje organizacyjne dla wycieczek szkolnych:

Adres:

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 

I. Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
38-311 Szymbark

II. Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku
38-311 Szymbark

III. Zagroda Maziarska w Łosiu
Łosie 38 - 312 Ropa

IV. Cerkiew w Bartnem
Bartne 38-307 Sękowa

V. Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
ul. Wróblewskiego 10 a 
38-300 Gorlice

Telefon kontaktowy: Oddziały: 
- Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku 18 351 10 18
- Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku 18 351 31 14 
- Zagroda Maziarska w Łosiu 18 353 43 63 
- Cerkiew greckokatolicka w Bartnem 18 351 84 54 
- Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach 18 353 56 18
Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Adres www:

www.muzeum.gorlice.pl 

Parking dla autobusów:

Obok skansenu i kasztelu w Szymbarku znajduje się bezpłatny parking
0k. 30 m od Zagrody Maziarskiej w Łosiu znajduje się bezpłatny parking

Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych:

I. Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
bilet wstępu: bilet normalny - 8 zł. bilet ulgowy - 5 zł.
bilet rodzinny – 15 zł. (Dwie osoby dorosłe + 2 dzieci)
bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 3,50 zł

II. Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku 
Wstęp wolny

III. Zagroda Maziarska w Łosiu
bilet wstępu: normalny - 4 zł; ulgowy - 2 zł
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,00 zł

IV. Cerkiew w Bartnem
bilet wstępu: normalny - 4 zł; ulgowy - 2 zł
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,00 zł

V. Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
bilet wstępu: normalny – 2,00 zł; ulgowy – 1,00 zł
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 1,00 zł

Pakiet muzealny „Tanie zwiedzanie”
Bilet wstęp do łącznego zwiedzania oddziałów Muzeum
Ceny biletów:
Opłata normalna – 12 zł.
Opłata ulgowa - 6 zł. 
Opłata rodzinna - 18 zł. (Dwie osoby dorosłe + 2 dzieci)
Bilet jest ważny 7 dni

Cennik przewodników:

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 
10 zł. – grupa do 25 osób

Minimalny czas zwiedzania:

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
1 h
Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku
20 min. 
Zagroda Maziarska w Łosiu
30 min. 
Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
20 min.

Maksymalny czas zwiedzania:

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
1,5 h
Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku
40 min.
Zagroda Maziarska w Łosiu
1 h 
Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
40 min.

Godziny i dni otwarcia:

I. Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
Sezon letni: maj-wrzesień 
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
sobota-niedziela: 9.00-18.00
Sezon zimowy: 
październik-kwiecień
poniedziałek-niedziela: 9.00-15.00
dzień wolnego wstępu: poniedziałek
ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem

II. Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku
Sezon letni : maj - wrzesień
poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00 – 17.00 
soboty i niedziela: 9.00 – 18.00
Sezon zimowy: październik- kwiecień
wtorek – niedziela: 9.00 – 16.00 
poniedziałek: nieczynne
ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem

III. Zagroda Maziarska w Łosiu
zwiedzanie: dni powszednie 10.00 – 18.00,
sobota, niedziela: 9.00 – 15.00
dzień wolnego wstępu: czwartek

IV. Cerkiew w Bartnem
zwiedzanie: poniedziałek-czwartek: 9.00 – 17.00 
sobota: 9.00 – 18.00 
niedziela: 14.00 – 18.00
dzień wolnego wstępu: czwartek

V. Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
zwiedzanie: codziennie 8.00 - 18.00
dzień wolnego wstępu: niedziela

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych:

Zaleca się wcześniejsze telefoniczne zgłoszenia wycieczek szkolnych

Stałe ekspozycje:

I. Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku – dziewiętnastowieczne obiekty wyposażone w dawne meble, sprzęty oraz narzędzia 
Wystawy stałe:
„Zioła w tradycji Pogórza” – wystawa prezentująca zioła wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ludowej oraz akcesoria związane z ich przeróbką i przechowywaniem. 
„Sztab Operacji Gorlickiej 1915” – nowa ekspozycja przygotowana z okazji setnej rocznicy Bitwy Gorlickiej. Prezentuje szereg postaci historycznych m.in. cesarza monarchii austro-węgierskiej Karola I, szefa sztabu generalnego armii austro-węgierskiej Conrada von Hőtzendorfa. 
„Zabytkowe pojazdy i maszyny rolnicze” – wystawa prezentująca maszyny, narzędzia rolnicze i inne zabytki techniki pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Atrakcją są wozy, sanie, bryczki z XIX i XX wieku, należące niegdyś do zamożnych
gospodarzy.
„Na co dzień i od święta. Tradycyjny strój pogórzański” - wystawa prezentująca pogórzańskie stroje kobiece i męskie noszone na wsi, na co dzień oraz na ważniejsze uroczystości kościelne i rodzinne.

II. Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy „Kasztel” w Szymbarku
„W kręgu kultury dworkowej” – wystawa eksponatów z przełomu XIX i XX wieku z dworów szlacheckich (przedmioty użytku codziennego, garderoba, meble, obrazy)
„Interaktywny Renesans” – multimedialna, interaktywna instalacja dotycząca historii i aktualności związanych z obiektem
„Historia Kasztelu w Szymbarku” – wystawa fotogramów przedstawiających historię dawną i najnowszą Kasztelu w Szymbarku

III. Zagroda Maziarska w Łosiu
„Historia maziarstwa” – ekspozycja ilustrująca XIX-wieczny łemkowski ludowy przemysł destylacji ropy naftowej i handel jej produktami (XIX-wieczna chyża łemkowska i stodoła)

IV. Cerkiew w Bartnem
XIX- wieczne wnętrze cerkwi greckokatolickiej pw. św. Kosmy i Damiana – wystawa prezentuje barokowy ikonostas oraz rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797r.
Spichlerz plebański przy cerkwi w Bartnem
„Historia kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne” - wystawa poświęcona historii największego na Łemkowszczyźnie Środkowej ośrodka kamieniarskiego. Eksponowane narzędzia kamieniarskie, fotografie archiwalne, wyroby kamieniarskie z Bartnego (brusy, żarna, kamień młyński).

V. Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
Ekspozycja XVI – wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów - zachowane wątki XVI i XVII – wiecznych murów oraz kamieniarki okiennej, ekspozycja grafik i fotografii dokumentalnych (historia dworu, remont w latach 1984-1992)

 

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 06 luty 2020 12:32

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA