Katowice

 • Kulturalny Bajtel i inne

  Co się kryje pod ziemią? Jak pracują górnicy dziś, a jak pracowali przed wiekami? Kto to jest Hajer? Nie trzeba być szczególnie odważnym, żeby wkroczyć w świat górniczych szybów Sztolni Królowa Luiza.

 • Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic

  Gromadzenie zbiorów, dokumentowanie dziejów, przybliżanie historii i współczesności, przypominanie losów przodków i ludzi zasłużonych w rozwoju miasta, uwrażliwianie na piękno przez kontakt ze sztuką twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, popularyzacja i udostępnianie zbiorów, organizowanie konferencji naukowych, wykładów, spotkań z artystami, kameralnych koncertów, lekcji muzealnych oraz warsztatów plastycznych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży… – trudno jednym tchem wymienić wszystkie działania i inicjatywy podejmowane w naszej instytucji, by przyciągać uwagę coraz to nowych odbiorców.

 • Muzeum w Rybniku

  Muzeum ma swoją siedzibę w budynku Starego Ratusza ( z roku 1822), gromadzi zbiory związane z historią, kulturą i sztuką miasta Rybnik i okolicy. 

 • MUZEUM Z KAŻDEJ STRONY

  Zapraszamy na cykl warsztatów prowadzonych przez Muzeum Śląskie w Katowicach pt. "Muzeum z każdej strony". Zajęcia odbywają się w soboty i adresowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. 

 • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

  Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jest największą sceną dramatyczną na Górnym Śląsku.

 • Walcownia Muzeum Hutnictwa Cynku

  Walcownia Cynku w Katowicach - Szopienicach to zabytek, który wprowadzi Was w industrialne dziedzictwo regionu.