Dworek Laszczyków - Muzeum Wsi Kieleckiej

 

Muzeum Wsi Kieleckiej to jeden z ciekawszych tego typu obiektów w Polsce - częsty obiekt wypraw szkolnych wycieczek. W skład Muzeum wchodzą cztery obiekty turystyczne: Park Etnograficzny w Torkani, Dworek Laszczyków w Kielcach, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie i Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie.

Dworek Laszczyków w Kielcach zlokalizowany na południowym stoku Wzgórza Zamkowego przy ulicy Jana Pawła II 6, za drewnianym, krytym gontem ogrodzeniem, cofnięty w głąb posesji. Należy do najcenniejszych zabytków Kielc nie tylko z racji ponad dwustuletniej historii, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że jest ostatnim drewnianym obiektem tego typu na terenie miasta.

Wystawiony przez Jakuba Jaworskiego, ostatniego starostę biskupiego, na terenie wydzierżawionym na mocy umowy z 7 marca 1788 r. zawartej z ks. Jerzym Dobrzańskim, kanonikiem katedralnym krakowskim, dziekanem Kolegiaty Kieleckiej.

Do lat 70 XX w. znajdował się w rękach prywatnych, a następnie mieściła się w nim siedziba ZOZ-u. W 1988 został przekazany Muzeum Wsi Kieleckiej na cele administracyjne i wystawiennicze.

Pierwotnie na terenie posesji znajdował się dworek i budynki gospodarcze, a całość była rezydencją miejską z założenia zbliżoną do obiektów kanonii, znajdujących się na Wzgórzu Zamkowym. Według opisów archiwalnych z 1838 i 1848 roku drewniany, parterowy budynek dworku został zbudowany z modrzewia, na podmurowaniu z cegły palonej i z kamienia na wapno. Od ogrodu do części drewnianej dobudowane były dwa kamienne lamusy.

Dworek został nakryty wysokim czterospadowym łamanym dachem, krytym pojedynczym gontem, poprzedzony z frontu gankiem, za którym znajdowała się ciemna sień. W skład budynku wchodziły cztery pokoje.

W południowo-wschodnim narożu posesji, frontem na północ stał drugi dom – oficyna mieszkalna, od strony zachodniej do oficyny dostawiony był chlewik na bydło, dalej zlokalizowane były dwie kloaki i drwalnia.

W części północno-wschodniej znajdowały się wozownia, stajenka i komórka. Były to budynki parterowe, drewniane, kryte gontem. Opisywany plac ponadto mieścił w sobie od strony zachodniej ogród owocowy. Z frontu ogrodzenie stanowił parkan pokryty daszkiem, z bramą wjazdową. Pod koniec XIX w. budynek dworku rozbudowano. Do dnia dzisiejszego na terenie posesji zachował się tylko budynek dworku, którego wnętrza dworu zostały przeznaczone na cele wystawiennicze.

Dzięki środkom unijnym obiekt wyremontowano oraz przeprowadzono prace modernizacyjne na terenie całej posesji.

Galeria:

 

Informacje organizacyjne:

Adres:

MUZEUM WSI KIELECKIEJ

Park Etnograficzny – Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
Dworek Laszczyków – ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich – Michniów 38, 26-130 Suchedniów
Zagroda Czernikiewiczów – ul. 3 Maja 13, 26-010 Bodzentyn

Telefon kontaktowy: Park Etnograficzny w Tokarni Tel/fax: 41 315 41 71 Tel. kom.: 519 467 107
Kasa: 515 458 649
Dworek Laszczyków w Kielcach Tel.: 41 34 450 06
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie Tel. 41 254 51 62
Tel. kom: 664 517 718
Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie Tel kom. 512 525 517
Adres e-mail: Sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Park Etnograficzny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres www: www.mwk.com.pl
Parking dla autobusów: Brak danych
Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych:

Opłaty za wstęp do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej
I. Park Etnograficzny w Tokarni
1. Opłaty za wstęp w okresie od 1 kwietnia do 31 października (sezon letni)
- bilet normalny - 12,00 zł,
- bilet ulgowy - 6,00 zł
- bilet rodzinny ( 2 osoby dorosłe + dwoje dzieci do 16. roku życia) - 30,00 zł
- bilet dla mieszkańców Tokarni - 2,00 zł
2. Opłaty za wstęp w okresie od 1 listopada do 31 marca (sezon zimowy)
- bilet normalny - 8,00 zł,
- bilet ulgowy - 4,00 zł
- bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dwoje dzieci do 16. roku życia) - 20,00 zł
- bilet dla mieszkańców Tokarni - 2,00 zł
II. Dworek Laszczyków w Kielcach 
- bilet normalny 5,00 zł,
- bilet ulgowy 2,00 zł
- bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16.roku życia) 10,00 zł
Informujemy, że Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków bierze udział w akcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Muzeum za złotówkę"
Wstęp dla osób do 16 roku życia 1,00 zł
III. Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie
- bilet normalny - 5,00 zł,
- bilet ulgowy - 2,00 zł
- bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16.roku życia) - 10,00 zł
Informujemy, że Muzeum Wsi Kieleckiej -Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie bierze udział w akcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Muzeum za złotówkę"
Wstęp dla osób do 16 roku życia 1,00 zł.
IV. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich– wstęp bezpłatny przez cały rok kalendarzowy dla wszystkich turystów.
V. Opłaty za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu Parku Etnograficznego w Tokarni:
- autobus – 20,00 zł
- bus – 10,00 zł
Opłaty za parkowanie pojazdów należy uiszczać w kasie Parku Etnograficznego.


1. Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej przysługuje osobom wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie
z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2014 oraz bilet ulgowy posiadaczom kartEURO 26 oraz ISIC.
2. Bezpłatny wstęp do Parku Etnograficznego bez zwiedzania wnętrz ustala się w poniedziałki w godzinach 10 – 15 w okresach: styczeń – kwiecień i lipiec – grudzień.
3. Obiekt Dworek Laszczyków udostępniony jest do zwiedzania nieodpłatnie w każdą sobotę (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi) zgodnie z art. 10 pkt 2 Ustawy o muzeach ( Dz. U. 1997 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)
4. Bezpłatny wstępdo obiektów muzeum przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun – grupa 10 osób).

Cennik przewodników: 1.1. Przewodnik w języku polskim - 80,00 zł / do 2,5 godziny
1.2 Przewodnik w języku obcym:
- grupa do 10 osób – 150,00 zł / do 2,5 godziny
- grupa powyżej 10 osób (max 25 osób) – 250,00 zł / do 2,5 godziny
Minimalny czas zwiedzania: Park Etnograficzny w Tokarni: 1 godzina
Maksymalny czas zwiedzania: Park Etnograficzny w Tokarni: 2,5 godziny
Godziny i dni otwarcia:

styczeń - marzec:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 15.00
kwiecień:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 17.00
maj - czerwiec:
poniedziałek - niedziela od godz. 9.00 do 18.00
lipiec - sierpień: 
wtorek - niedziela od godz. 10.00 do 18.00
wrzesień:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 18.00
październik:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 17.00
listopad - grudzień:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 15.00

DWOREK LASZCZYKÓW W KIELCACH
wtorek - niedziela od godziny 9.00 do 17.00

ZAGRODA CZERNIKIEWICZÓW W BODZENTYNIE
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 17.00

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH W MICHNIOWIE
styczeń - kwiecień
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00
maj - wrzesień
poniedziałek - niedziela od godz. 8.00 do 16.00
październik - grudzień
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych: Możliwość zorganizowania lekcji muzealnych:
1.1 Lekcja muzealna lub prelekcja z wykorzystaniem eksponatów muzealnych:
- grupa max 30 osób – 100,00 zł / 45 minut 
1.2. Lekcja historyczna:
- grupa max 30 osób – 50,00 zł / 45 minut 
1.3. Pokazy, warsztaty etnograficzne:
- grupa max 25 osób – 200,00 – 300,00 / 1- 1,5 godziny) 
1.4. Pokaz rękodzieła ludowego – 300,00 zł / 1-2 godziny)
1.5. Warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku „Sztuka bez barier” – grupa max 10 osób:
Garncarstwo – 300,00 zł
Wikliniarstwo – 300,00 zł
Sztuka ludowa – 250,00 zł
Tkactwo – 150,00 zł
1.6. Warsztaty w ramach projektu „Ginące zawody” – 10,00 zł / osoba
Możliwość zorganizowania ogniska/grilla oraz przejazdu bryczką/saniami:
1.1. Organizacja ogniska – 65,00 zł / godzina
1.2. Organizacja grilla
- 100,00 zł / do godz. 15
- 150,00 zł / po godz. 15
1.3. Organizacja przejazdu saniami i ogniska ( okres zimowy) 20,00 zł /osoba ( kulig 1 godz. ognisko 1 godz. )
1.4. Wynajem bryczki/ sań na imprezę – 450,00 zł / 2 godziny
Stałe ekspozycje: Park Etnograficzny w Tokarni:
- Wykute piękno – tradycyjne wyroby kowalstwa ludowego na Kielecczyźnie
- Masztalnia dworska – wystawa pojazdów konnych
- Zagroda Pszczelarska
- „Ocalić od zapomnienia” Jan Bernasiewicz
Dworek Laszczyków w Kielcach
- Gabinet Laszczyka

 

Fotografie w artykule zostały dostarczone przez Muzeum

 

 

POMYSŁY NA WYCIECZKI Z DZIEĆMI, WYCIECZKI KLASOWE, WYCIECZKI Z RODZINĄ

Witamy Was na stronie poświęconej temu co najbardziej intryguje (oczywiście zaraz po lekcjach) uczniów, nauczycieli i rodziców: wycieczkom szkolnym w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. Wiemy, że podróże kształcą, wiemy że uczą samodzielności, pozwalają poznać lepiej świat w całej swojej zmienności i okazałości i jeśli to przekonanie w nas drzemie to wspaniale. Bo to najprawdziwsza prawda! Strona, na której się znaleźliście nie tylko utwierdzi Was w tym przekonaniu, ale pomoże Wam wybrać cel wycieczki szkolnej, wskaże na jakie wydarzenia dla dzieci warto się wybrać, zaproponuje gry planszowe czy książki dla dzieci, które warto zabrać w podróż. 

A jeśli wycieczki szkolne przez pandemię nie dojdą do skutku, zachęcamy do wycieczek z rodziną. Prezentowane atrakcje dla dzieci z powodzeniem możecie odwiedzić sami. Zostańcie z nami po dobrej stronie! Życzymy wspaniałych podróży!

Redakcja Podrozezklasa.pl