Program dofinansowania wycieczek szkolnych

Program dofinansowania wycieczek szkolnych "Poznaj Polskę" 2022/2023

W 2021 roku Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek ogłosił program "Poznaj Polskę", który z jednej strony miał wspierać mocno osłabioną w okresie pandemii Covid-19 branżę turystyczną, z drugiej promować wycieczki szkolne do miejsc wyznaczonych przez MEN. Lista tych miejsc zwana była potocznie "listą Czarnka". Program "Poznaj Polskę" mimo pewnych potknięć, okazał się sukcesem. Skorzystało z niego pond 460 tysięcy uczniów w ramach 11 tysięcy dofinansowanych wycieczek.

Na tej fali, MEN ogłosił kolejną edycję programu, "Poznaj Polskę" 2022/2023. Na cele realizacji programu przeznaczono pulę 50 mln zł. Poniżej przedstawiamy szczegóły ogłoszonej akcji. Na naszej stronie można też znaleźć listę miejsc w podziale na województwa. 

 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki szkolne:

jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 

W nowej edycji programu "Poznaj Polskę" 2022/2023 przewidziano składanie wniosków:

dla szkoły podstawowej:

maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki szkolnej – szkoły do 100 uczniów,
maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki szkolnej – szkoły od 101 do 200 uczniów,
maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki szkolnej – szkoły powyżej 200 uczniów.

dla szkoły ponadpodstawowej:

jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów,
maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 200 uczniów,
maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 200 uczniów.

w przypadku zespołu szkół:

maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

 

W jaki sposób będzie przebiegała organizacja wycieczek w roku szkolnym 2022/2023 w ramach programu "Poznaj Polskę"

Na każdym ze szlaków turystycznych określonych w programie "Poznaj Polskę" znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych: 

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, 
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.  

 

Od kiedy można składać wnioski w ramach programu "Poznaj Polskę"?

Nabór wniosków rusza 5 września 2022 r. o godz. 11:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wnioski można składać w zakładce Strefa Pracownika SIO https://strefa.ksdo.gov.pl/login  
(dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

 

Lista punktów edukacyjnych czy też destynacji turystycznych określonych w programie "Poznaj Polskę" 2022/2023 w podziale na województwa:

woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubelskie
woj. lubuskie
woj. łódzkie
woj. małopolskie
woj. mazowieckie
woj. opolskie
woj. podkarpackie
woj. podlaskie
woj. pomorskie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodniopomorskie

 

 

Źródło: Powyższe informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske-w-roku-szkolnym-20222023 

Książki dla uczniów na nagrody 2024 - TOP 8 pomysłów dla każdej klasy

Nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku - pomysły

 Już niedługo koniec roku szkolnego 2023/2024! Ostatnie poprawki, zaliczenia, klasówki, propozycje ocen, a także przygotowanie ocen, występów, apelu, ale także nagród i prezentów dla zdolnych i wzorowych uczniów.

To niemal oczywiste, że najlepszą nagrodą za wyniki czy prezentem jest książka, dlatego przygotowaliśmy dla Was pomocne zestawienie top 8 wyjątkowych tytułów dla uczniów z każdej klasy szkoły podstawowej.

Więcej…
REKLAMA