Regulamin Plebiscytu

Regulamin Plebiscytu „Best for School Travellers in Poland 2017”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem plebiscytu "Best for School Travellers in Poland 2017” jest firma Gremium IDK Janusz Leszczyński NIP 762-151-21-48, REGON 140580322 z Siedzibą w Moszynie nr 50, 06-100 Pułtusk, właściciel portalu Podrozezklasa.pl.
 2. Plebiscyt nosi nazwę „The Best for School Travellers in Poland 2017” 
 3. Plebiscyt odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 września 2017 do dnia 28 lutego 2018 roku (edycja 2017 Plebiscytu).
 4. Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.
 5. Uczestnikami Plebiscytu są czytelnicy portalu internetowego www.podrozezklasa.pl. Uczestnictwo w Plebiscycie jest bezpłatne

 

II OPIS PLEBISCYTU

 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania najciekawszych, najbardziej wartościowych, odpowiednio dostosowanych, a także zaangażowanych w tworzenie oferty dla uczniów miejsc, instytucji i firm w Polsce, które mogą być punktem docelowym wycieczki szkolnej i/lub cechują się ich obsługą na najwyższym poziomie.
 2. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je  na stronie www.podrozezklasa.pl wraz z nominacjami w każdej z nich.
 3. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:

I. Najlepszy obiekt turystyczny w Polsce w obszarze historia, kultura i sztuka 

II. Najlepszy obiekt turystyczny w Polsce w obszarze przyroda,technika i nauka

III. Najlepszy obiekt turystyczny w Polsce w obszarze rozrywka

IV. Najbardziej interesujące obiekt historyczny

V. Najbardziej interesujące muzeum

VI. Najbardziej interesujący skansen

VII. Najbardziej interesujący obiekt w obszarze przyroda i geografia

VIII. Najbardziej interesująca oferta edukacyjna dla uczniów

IX. Najbardziej interesująca oferta edukacyjna dla przedszkolaków

X. Najlepsze biuro podróży – turystyka szkolna

XI. Najlepsze noclegi dla szkół

 

III NOMINACJE DO PLEBISCYTU.

 1. O nominacji do Plebiscytu decyduje Komisja Plebiscytu.
 2. Decyzja o nominacji oparta będzie na szczegółowej analizie oferty nominowanych obiektów i ich oferty dostosowanej do potrzeb turystyki szkolnej i przedszkolnej. 
 3. Nominowane zostaną te obiekty i firmy, które w odbiorze Komisji Plebiscytu wyróżniają się swoją ofertą i charakterem wśród innych i cieszą się uznaniem wśród uczniów i nauczycieli. 
 4. Do każdej z kategorii może zostać nominowanych maksymalnie 15 firm lub instytucji.
 5. Nominowane firmy lub instytucje zostaną o tym fakcie poinformowane do dnia 23 października 2017 roku. 

 

IV PRZEBIEG PLEBISCYTU

 1. Każdy uczestnik może oddać jeden głos w każdej kategorii w okresie od 15 listopada 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. Głos oddany będzie poprzez wybór jednego z Nominowanych z dostępnej listy na stronie głosowania.
 2. Szczegółowy sposób głosowania reguluje odrębny Regulamin Głosowania dostępny na stronie www.plebiscyt.podrozezklasa.pl oraz na stronie www.podrozezklasa.pl.
 3. Wśród uczestników plebiscytu będą losowane nagrody rzeczowe, które zapewnia Organizator. Lista nagród jest ogłaszana na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl 
 4. Organizator 1 raz w tygodniu w poniedziałki będzie aktualizował bieżącą listę wyników głosowania. 
 5. Głosy będzie można oddawać do dnia 28 lutego 2018 roku do godziny 23.59. Głosy oddane po tym terminie będą uznawane za nieważne.
 6. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone do dnia 15 marca 2018 roku na stronie internetowej www.podrozezklasa.pl . 

 

V ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU I NAGRODY

 1. W każdej z kategorii zostaną wskazani wyróżnieni, zwani dalej Zwycięzcami Plebiscytu, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca: miejsce I (Laureaci Plebiscytu), miejsce II i miejsce III. Miejsca zostaną określone na podstawie ilości głosów złożonych przez uczestników Plebiscytu: im większa ilość głosów, tym wyższa pozycja w Plebiscycie.
 2. Zwycięzcy Plebiscytu będą promowani przez Organizatora:
  1. na stronie www.podrozezklasa.pl w specjalnej zakładce poświęconej Plebiscytowi
  2. w newsletterze do subskrybentów portalu www.podrozezklasa.pl oraz szkół i przedszkoli na terenie Polski
  3. w informacjach prasowych wysłanych do dziennikarzy terenie Polski
 3. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają dyplom, oraz prawo do posługiwania się znakiem „Best for School Travellers in Poland 2017” z podaniem zajętego w Plebiscycie miejsca (według księgi znaku dostarczonej przez Organizatora). Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową w terminie do 15 maja 2018 roku.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania oddania głosu spowodowany przez pocztę lub innego dostarczyciela przesyłek, operatorów internetowych oraz z innych niezależnych od Organizatora przyczyn.
 2. Wyłączną podstawę regulującą Plebiscyt stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Plebiscytu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.podrozezklasa.pl 
 5. Wszelkie informacje o Plebiscycie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia nagrodzonych i opublikowania ich listy. Administratorem danych osobowych jest Gremium IDK Janusz Leszczyński z siedzibą w Moszynie 50, 06-100 Pułtusk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przyznanie prawa do nagrody. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

POMYSŁY NA WYCIECZKI Z DZIEĆMI, WYCIECZKI KLASOWE, WYCIECZKI Z RODZINĄ

Witamy Was na stronie poświęconej temu co najbardziej intryguje (oczywiście zaraz po lekcjach) uczniów, nauczycieli i rodziców: wycieczkom szkolnym w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. Wiemy, że podróże kształcą, wiemy że uczą samodzielności, pozwalają poznać lepiej świat w całej swojej zmienności i okazałości i jeśli to przekonanie w nas drzemie to wspaniale. Bo to najprawdziwsza prawda! Strona, na której się znaleźliście nie tylko utwierdzi Was w tym przekonaniu, ale pomoże Wam wybrać cel wycieczki szkolnej, wskaże na jakie wydarzenia dla dzieci warto się wybrać, zaproponuje gry planszowe czy książki dla dzieci, które warto zabrać w podróż. 

A jeśli wycieczki szkolne przez pandemię nie dojdą do skutku, zachęcamy do wycieczek z rodziną. Prezentowane atrakcje dla dzieci z powodzeniem możecie odwiedzić sami. Zostańcie z nami po dobrej stronie! Życzymy wspaniałych podróży!

Redakcja Podrozezklasa.pl