Program dotacji wycieczek szkolnych  Podróże z Klasą MEN 2024

Nowy program MEN dotyczący finansowania wycieczek szkolnych "Podróże z klasą"

29 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór do nowego projektu finansowania wycieczek szkolnych o nazwie "Podróże z klasą". Nabór wniosków rozpoczyna się już 19 czerwca 2024. Dzięki programowi MEN można uzyskać nawet do 50 000 zł dofinansowania na wycieczkę. Budżet przeznaczony na projekt liczy 60 mln złotych.

Według informacji zawartej na stronie MEN celem projektu jest wsparcie szkół publicznych i prywatnych w organizacji wycieczek szkolnych, które mają za zadanie wzbogacić proces edukacyjny uczniów, umożliwiając im zapoznanie się z polską tradycją, kulturą i osiągnięciami polskiej nauki. Projekt ma także na celu wspieranie realizacji podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez różnorodne zajęcia edukacyjne, które przekładają się na praktyczne doświadczenia uczniów. Dotacje celowe przyznawane przez Ministra zostają przeznaczone na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych.

W ramach „Podróże z klasą” finansowaniu podlegają wycieczki:

  • w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20 000 zł;
  • w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30 000 zł;
  • w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40 000 zł;
  • w przypadku wycieczki pięciodniowej –  w wysokości do 50 000 zł.

Warunkiem finansowania jest między innymi liczba dzieci biorących udział w wycieczce. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.

 

Jakie koszty wycieczki można pokryć z programu MEN "Podróże z klasą"?

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Uwaga! Nie ma konieczności wkładu własnego jeśli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, które wymienione są powyżej! Wycieczka może być więc całkowicie darmowa dla uczniów. 

 

Kiedy można składać wnioski do programu MEN "Podróże z klasą"?

Nabór wniosków od organów prowadzących rusza 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Warto więc nie czekać z wnioskami długo, gdyż mimo wysokiej puli środki mogą wyczerpać się stosunkowo szybko.

 

Jak złożyć wniosek do programu "Podróże z klasą" Ministerstwa Edukacji Narodowej?

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami składania wniosków bezpośrednio na stronie projektu: https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa

Zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości i zapewnienia dzieciom niezwykłych podróży po Polsce!

 

REKLAMA