fortyfikacje

  • Fort VI Twierdza Poznań Fort VI Twierdza Poznań
    Fort VI, zbudowany został zaledwie przez 4 lata i oddany do użytku pruskiej armii w roku 1883. Jest jednym z 18 fortów artyleryjskich wchodzących w skład Twierdzy Poznań i zarazem jednym z 9 fortów typu głównego.  Od nazwiska pruskiego generała, otrzymał nazwę Tietzen. 
  • Mury Obronne w Krakowie

    Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące systemu obronnego Krakowa pochodzą z czasów panowania księcia Leszka Czarnego.

  • Twierdza Boyen Twierdza Boyen

    Twierdza Boyen powstała w latach 1843 – 1855 jako obiekt blokujący strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Decyzja o budowie została podjęta na początku 1843 r. przez króla Fryderyka Wilhelma IV. Opracowany został projekt, który zakładał wybudowanie na planie sześcioboku ziemno–murowanego fortu w bezpośrednim pobliżu miasta na tzw. Wyspie Giżyckiej.