wycieczki szkolne do Gdańska

 • Gdańska Galeria Fotografii

  Gdańska Galeria Fotografii jest miejscem prezentacji wystaw czasowych i siedzibą muzealnego działu specjalizującego się w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu fotografii artystycznej i historycznej.

 • Muzeum Hymnu Narodowego

  Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie zostało powołane do życia 17 lipca 1978 r. Prezentująca unikatowe zbiory placówka mieści się w XVIII-wiecznym dworku szlacheckim, w którym urodził się Józef Wybicki, twórca polskiego hymnu narodowego. 

 • Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

  Oddział Etnografii przy ówczesnym Muzeum Pomorskim w Gdańsku powstał w 1958 r. Głównym obszarem zainteresowań Oddziału Etnografii jest region Pomorza Gdańskiego.

 • Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

  Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku mieści się w gmachu klasztoru pofranciszkańskiego. 
  Chlubą gdańskiego muzeum jest tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (1433–1494), jedno z czołowych arcydzieł piętnastowiecznej sztuki europejskiej.

 • Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

  W 1970 r. z ogólnego działu malarstwa, rzeźby i grafiki wyłoniono Dział Sztuki Współczesnej, zaś w 2008 r. powstał Oddział Sztuki Nowoczesnej powiększony się o kolekcję malarstwa polskiego z XIX w. i początku XX w.