czwartek, 06 październik 2016 13:32

Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Centrum Edukacji Ekologicznej Centrum Edukacji Ekologicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy to wspaniała szansa na poznanie bogactwa polskiej przyrody. Świetne uzupełnienie edukacji przyrodniczej w szkole.

Pojezierze Brodnickie jest obszarem bogatym przyrodniczo jak i krajobrazowo. Składające się na niego lasy, jeziora, rzeki, parki krajobrazowe oraz rezerwaty sprawiają, że region ten ma swój własny, niepowtarzalny urok. Dla zachowania owego przyrodniczego bogactwa konieczne jest jego lepsze poznanie i zrozumienie, a tym samym docenienie i uszanowanie. Kierując się tym przesłaniem postanowiono utworzyć w Brodnicy Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE).

Zadanie to zlecono działającemu już od wielu lat w Brodnicy Muzeum. Nowo powstałą instytucje zlokalizowano w znajdującym się w obrębie starego miasta, zabytkowym, barokowym spichlerzu z 1604 r, przy ul. św. Jakuba 1. Do 2013. r, obiekt ten kojarzony był wyłącznie z istniejącą w nim od kilkunastu lat stałą wystawą archeologiczną - „Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat”, umieszczoną na jego parterze. Pierwsze i drugie piętro pełniły funkcje magazynowe. Po znalezieniu nowych pomieszczeń na magazyny muzealne, możliwe stało się powstanie na owych piętrach stałej wystawy przyrodniczo-ekologicznej nawiązującej przesłaniem do istniejącej już wystawy archeologicznej, której uroczyste otwarcie odbyło się 22 lutego 2013 r.

Główne cele, jakie stawia przed sobą Centrum to ukazanie piękna i promocja walorów przyrodniczych Pojezierza Brodnickiego oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna społeczeństwa, prowadząca do lepszego poznania i tym samym większego poszanowania lokalnej przyrody.

W skład CEE wchodzą 3 kondygnacje, stanowiące jakby 3 odrębne tematy.

Pierwszym z nich jest wspomniana już wystawa dotycząca życia ludzi w środkowej epoce kamienia łupanego. Ukazuje ona, iż był taki czas w historii ludzkości, gdy człowiek żył z przyrodą w zgodzie i stanowił jej integralną część. Że był czas, kiedy człowiek nie śmiecił, a z natury brał tylko tyle ile było konieczne do przeżycia. Można tu obejrzeć jak człowiek radził sobie w tamtych czasach, jak żył, mieszkał, wytwarzał narzędzia, egzystował z przyrodą czerpiąc z niej, ale jej nie niszcząc.

Kolejne piętro ukazuje bogactwo lokalnej flory i fauny. Pokazuje to, co posiadamy, a niejednokrotnie, o czym nie wiemy. Pozwala na uzmysłowienie sobie jak wyglądałby lokalny krajobraz, gdyby nie działalność człowieka. Głównym elementem tej części wystawy jest 7 najczęściej spotykanych na naszym Pojezierzu biotopów. Dwa z nich: jezioro i rzeka, zaprezentowane zostały w dużych, 1200-litrowych akwariach, w których można zobaczyć żywe okazy naszej lokalnej ichtiofauny jak i pozostałe organizmy wodne. Reszta środowisk tj. las, ols, szuwary trzcinowe, łozowisko, i nadrzeczne łąki zalewowe zostały pokazane w postaci dioram, tworzących trójwymiarowe ekspozycje prezentujące obecną w nich faunę i florę. Można zobaczyć tu m. in. Jak wiewiórka buduje gniazdo, bóbr ścina drzewo czy jak wygląda bielik. Na kondygnacji tej możliwa jest również nauka rozróżniania gatunków ptaków, rozpoznawania gatunków grzybów i roślin (jadalne, trujące, chronione) bądź odróżniania na podstawie budowy pni i liści gatunków drzew. Można się tu dowiedzieć także między innymi, jaka jest rola martwego drzewa w lesie tudzież jak się zachować, jeżeli napotka się żmiję. Ciekawostką tej części ekspozycji są skamieniałości znajdowane w okolicach miasta (w tym dwa ciosy mamuta) – ukazujące przeszłość geologiczną regionu.

 

Ostatnia kondygnacja została poświęcona obecnemu wpływowi działalności człowieka na środowisko. Nie pokazano tu kwestii oczywistych, takich jak przemysł czy zaśmiecanie środowiska, lecz starano się przedstawić działania, z których większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Podczas zwiedzania tego piętra zwiedzający dowiadują się np., iż rolnictwo i leśnictwo, poprzez tworzenie monokultur oraz bezpośrednią ingerencję w środowisko, mogą powodować negatywne dla niego skutki. Dowiadują się także jak można temu zapobiec. Podczas omawiania tego tematu można zobaczyć narzędzia wykorzystywane w gospodarce leśnej lub nauczyć się rozpoznawać gatunki zbóż. Na piętrze tym ukazano również rabunkową działalność człowieka, w postaci kłusownictwa tudzież ingerencję człowieka w środowisko poprzez wprowadzanie gatunków obcych.

Zdobywanie wiedzy w Centrum możliwe jest nie tylko w obecności przewodnika, ale i samodzielnie, gdyż wszystkie eksponaty są oznaczone, a wyjaśnień i informacji można doszukać się w rozwieszonych planszach informacyjnych czy ustawionych na salach kioskach informacyjnych. Wspomniane kioski wyposażone zostały w programy edukacyjne stanowiące cenne uzupełnienie całości wystawy. Można w nich między innymi posłuchać odgłosów ptaków lub płazów, dowiedzieć się jak zachować się w przypadkach natrafienia na gatunki niebezpieczne bądź poszukać szczegółowych informacji o obejrzanych na wystawie gatunkach czy siedliskach. Można sprawdzić również poziom zdobytej wiedzy, przechodząc kolejne etapy quizu ekologicznego.

Oferta edukacyjna Centrum skierowana jest zarówno do osób indywidualnych jak i grup. W jednym i drugim przypadku zwiedzanie jak i udział w zajęciach organizowanych przez CEE jest bezpłatny. Indywidualnie zwiedzać Centrum można w godzinach pracy muzeum, podanych na stronie www.muzeum.brodnica.pl. Grupy zorganizowane odbywają zwiedzanie CEE z przewodnikiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-14:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Ze względów organizacyjnych, liczebność pojedynczej grupy nie powinna przekraczać 25 osób. Grupy szkolne mogą nie tylko zwiedzać Centrum, ale także brać w nim udział w zajęciach z biologii czy przyrody, prowadzonych wspólnie przez nauczyciela i przewodnika. Prowadzenie tego typu zajęć możliwe jest dzięki opracowaniu do tego celu programów edukacyjnych i kart pracy, dopasowanym do wieku uczniów i wymagań aktualnego programu nauczania. Zwiedzanie całości Centrum z przewodnikiem zajmuje w przypadku grup szkolnych od 1,5 do 2 godzin, grup przedszkolnych około godziny zaś grup osób dorosłych 1,5 godziny. Zajęcia z kartami pracy również trwają koło godziny, przy czym konieczne jest wcześniejsze przygotowanie się do nich, poprzez wydrukowanie i zabranie na zajęcia materiałów opublikowanych w zakładce „materiały dydaktyczne”, na stronie www.cee.brodnica.pl. Na ostatniej kondygnacji Centrum wyznaczono także specjalne miejsce, w którym mogą odbywać się zajęcia z edukacji ekologicznej, szkolenia, czy w którym można przeprowadzić pokazy filmów przyrodniczych.

Fotografie: przekazane przez CEE

Galeria:

 

Informacje organizacyjne:

Adres:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy
Ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

Telefon kontaktowy: 508 376 122
Adres e-mail:  
Adres www: www.cee.brodnica.pl
Parking dla autobusów: Najbliższe parkingi z miejscami dla autobusów znajdują się przy Pałacu Anny Wazówny – ul. Zamkowa (1 miejsce) oraz za stacją Statoil – ul. Sądowa.
Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych:

Zwiedzanie odbywa się bezpłatnie

Cennik przewodników:

Bezpłatnie

Minimalny czas zwiedzania: 30 min
Maksymalny czas zwiedzania: 2 godziny
Godziny i dni otwarcia:

Zwiedzanie odbywa się w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych:

Przed zwiedzaniem konieczne jest uprzednie telefoniczne zgłoszenie grupy celem ustalenia wolnego terminu.

Stałe ekspozycje:

- Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat”
- Bogactwo flory i fauny Pojezierza Brodnickiego
- Wpływ działalności człowieka na otaczające środowisko

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 06 luty 2020 12:01

Artykuły powiązane

  • Muzeum Historii Partaczy Muzeum Historii Partaczy
    Muzeum Historii Partaczy to pierwsza i jedyna toruńska, interaktywna placówka ukazująca życie średniowiecznych rzemieślników. Muzeum istnieje od 2016 roku i mieści się w samym centrum toruńskiej starówki, przy ulicy Chełmińskiej 5 - barokowym spichlerzu z 1756 roku, zaledwie 100 metrów od Ratusza Staromiejskiego.
  • Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie
    Główny cel naszej działalności to edukacja ekologiczna społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Jednak część naszych działań jest również przeznaczona dla całych rodzin oraz dla osób dorosłych. Integralną częścią Centrum Edukacji Ekologicznej jest też Park na Górnym Borze wraz ze znajdującą się tam ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą.

1 świętego Jakuba
Brodnica, kujawsko-pomorskie.
Polska ,87-301