LATO W BRAMIE POZNANIA

LATO W BRAMIE POZNANIA

W okresie wakacyjnym Brama Poznania zaprasza grupy zorganizowane, w tym półkolonie, na zajęcia edukacyjne. Przygotowane zostały dwa tematy zajęć: „EKOnstrukcje”  – warsztaty z wejściem na ekspozycję oraz „Wodne harce” – zajęcia terenowe nad rzeką Cybiną. 

Wodne harce – zajęcia terenowe

Na zajęciach sprawdzimy, jaki wpływ miała rzeka na kształt Ostrowa Tumskiego. Zrobimy doświadczenia, żeby sprawdzić dlaczego trzeba oszczędzać wodę, chociaż jest jej całe mnóstwo w oceanach. Dowiemy się, czym jest wirtualna woda i czy można nas „nabić w butelkę”. Zrobimy też niesamowite wodne wyścigi żaglowców.

Temat: znaczenie wody dla ekosystemu, wyspa Ostrów Tumski

Cel: ćwiczenie obserwacji, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, integracja w grupie, ćwiczenie umiejętności rywalizacji i współpracy, kształtowanie postawy proekologicznej.

Metody i formy: obserwacja kierowana, doświadczenie zw. z wodą, zabawa zręcznościowo-ruchowa, praca w grupie.

Informacje praktyczne:

Terminy: od 26 czerwca do 3 sierpnia, od wtorku do piątku o godz. 9.30 i 11.30

Uczestnicy: grupy zorganizowane z klas I – VI szkoły podstawowej, maks. liczba uczestników 30 uczniów i 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania, ul. Gdańska 2

Miejsce zajęć: przestrzeń wokół Bramy Poznania

Czas trwania: 75 min

Cena: 140 zł / grupa

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup biletów: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

 

Bilety dostępne: 

za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

 

 

Reklama

{source}
<div id="47fd6afd-fc0b-495e-affa-028278d08469"></div> <script type="text/j-avascript"> var widgetParams = "{ 'Id':'47fd6afd-fc0b-495e-affa-028278d08469','AffId':'11809'}"; var params=encodeURIComponent(JSON.stringify(widgetParams)); var link = 'https://weben1.com/ElasticWidget2/Generate?query='+params; var iframe = document.createElement('iframe'); iframe.frameBorder=0; iframe.width = "100%"; iframe.height="205px"; iframe.id="webe"; iframe.setAttribute("src", link); document.getElementById("47fd6afd-fc0b-495e-affa-028278d08469").appendChild(iframe); </script>
{/source}

EKOnstrukcje – zajęcia z wejściem na ekspozycję

 

Na zajęciach poznamy, jakie domy budowano dawniej na Ostrowie Tumskim i jakie materiały były do tego potrzebne. Wykonany doświadczenie, sprawdzając dlaczego dzisiaj można budować bardzo wysokie wieżowce. Zbudujemy również własne nowoczesne, ekologiczne makiety domów!

Temat: domy na Ostrowie Tumskim dawniej i dziś, ekologiczne budowanie

Cel: ćwiczenie obserwacji, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, integracja w grupie, ćwiczenie twórczego korzystania z materiałów recyklingowych, kształtowanie postawy proekologicznej.

Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, doświadczenie zw. z budowaniem, zadanie konstruktorskie z materiałów recyklingowych, praca w grupie.

 

Informacje praktyczne:

Terminy: od 26 czerwca do 3 sierpnia, od wtorku do piątku o godz. 9.30 i 11.30

Uczestnicy: grupy zorganizowane z klas I – VI szkoły podstawowej, maks. liczba uczestników 30 uczniów i 3 opiekunów

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania, ul. Gdańska 2

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala dziecięca przy sali Gród, sala Złoto) i sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 160 zł / grupa

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup biletów: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

 

Bilety dostępne: 

za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

 

 

Organizator:

Brama Poznania Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego
https://bit.ly/2KbuevV 

 

REKLAMA
REKLAMA