Muzealna Akademia Dziecięca

Muzealna Akademia Dziecięca

Zajęcia Muzealnej Akademii Dziecięcej mają formę oprowadzania po ekspozycji połączonego z interaktywnymi zabawami. Podsumowaniem całości są warsztaty plastyczne. Celem spotkań jest zapoznanie najmłodszej publiczności z galeriami muzealnymi, któremu towarzyszą różnorodne przeżycia i doświadczenia. Warsztaty plastyczne mają pobudzić kreatywność dzieci oraz odkrywać przed nimi przyjemność, jaką daje tworzenie.

Program Muzealnej Akademii Dziecięcej składa się z 10 spotkań zatytułowanych „Muzeum pełne przygód” skierowanych do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Każde spotkanie składa się z dwóch części:

• część teoretyczna ma formę „wyprawy” po galerii. Dzieci otrzymują wygodne poduszki, dzięki czemu uważne przyglądanie się wybranym dziełom przebiega w komfortowych warunkach. Części tej towarzyszą zadania i zabawy związane z tematem spotkania, stanowiące przeciwwagę dla pełnych koncentracji chwil przyglądania się dziełom; 
• część praktyczna ma formę warsztatów plastycznych. Temat warsztatów jest związany z tematem danej „przygody”. Są to różnego rodzaju działania plastyczne (malowanie, wyklejanie, rysowanie, lepienie z plasteliny). Celem warsztatów jest samodzielne zmierzenie się dzieci z tematem oraz rozwiązanie postawionego przed nimi zadania plastycznego. 
Spotkanie kończy wspólna prezentacja prac. Jej celem nie jest wyłapywanie niedoskonałości, lecz zestawienie różnorodnych punktów widzenia i przedstawiania, z których każdy jest właściwy, bo zgodny z realnymi, aktualnymi możliwościami dziecka.

 

Reklama

{source}
<div id="7bae0f57-5612-411e-93dc-09848af66f61"></div> <script type="text/j-avascript"> var widgetParams = "{ 'Id':'7bae0f57-5612-411e-93dc-09848af66f61','AffId':'11809'}"; var params=encodeURIComponent(JSON.stringify(widgetParams)); var link = 'https://weben1.com/ElasticWidget2/Generate?query='+params; var iframe = document.createElement('iframe'); iframe.frameBorder=0; iframe.width = "100%"; iframe.height="205px"; iframe.id="webe"; iframe.setAttribute("src", link); document.getElementById("7bae0f57-5612-411e-93dc-09848af66f61").appendChild(iframe); </script>
{/source}

 

Tematy i terminy zajęć:
16.09.2017 • Przygoda XI – Wojtek- żołnierz bez munduru. 
Wzruszająca opowieść na podstawie książki po tym samym tytułem i spotkanie z autorką Elizą Piotrowską. Spotkanie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym.

21.10.2017 • Przygoda XII – Niezwykłe życie zwykłych przedmiotów
Spotkanie w Muzeum Sztuk Użytkowych.

18.11.2017 • Przygoda XIII - 5 zmysłów
Przemierzymy muzealne sale tropem wszystkich zmysłów.

9.12.2017 • Przygoda XIV - Akademia świąteczna
Jeden z grudniowych dni nazywany jest dniem DZIELENIA SIĘ. Czy wiecie skąd to się wzięło i jaki Święty za tym stoi?

13.01.2018 • Przygoda XV - O rety, autoportrety
Kim byli malarze, których obrazy oglądamy w muzeum?

10.02.2018 • Przygoda XVI - Kufer pełen opowieści
Każde dzieło w muzeum snuje swoją historię. Jednak, by ją usłyszeć, musimy spełnić jeden warunek. Kto wie jaki?

10.03.2018 • Przygoda XVII - Jest w muzeum obraz taki...
Co to jest abstrakcja, kubizm, konceptualizm. O sztuce współczesnej wierszem.

7.04.2018 • Przygoda XVIII - Muzealne mody
Jak się kiedyś ubierano i czym się ten strój różni od współczesnego.

12.05.2018 • Przygoda XIX - Malowane dźwięki
Co obrazy mogą mieć wspólnego z dźwiękami i czy można namalować muzykę?

16.06.2018 • Przygoda XX - Muzealni tropiciele
Zabawa dla rodzin w muzealnych przestrzeniach.

 

 

Więcej informacji:

http://www.mnp.art.pl/edukacja/dzieci/muzealna-akademia-dziecieca/ 

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Galeria Malarstwa i Rzeźby
Al. Marcinkowskiego 9
• Muzeum Sztuk Użytkowych, góra Przemysła 1
• Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9

 

REKLAMA
REKLAMA