Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

Muzeum powstało w 1977 roku z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu. Od 1982 roku jest oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Mieści się w odnowionym dziewiętnastowiecznym dworze położonym w sześciohektarowym parku krajobrazowym o urozmaiconej rzeźbie terenu. Drugim zabytkowym budynkiem jest stajnia-wozownia, w której od 1993 roku znajduje się ekspozycja przyrodnicza.

Stałe ekspozycje Muzeum

W pomieszczeniach pałacu znajduje się ekspozycja poświęcona historii łowiectwa – tej bardzo odległej, odtworzonej na podstawie wykopalisk, a także tej całkiem bliskiej, sięgającej XX wieku. W dziale archeologicznym wyeksponowane są narzędzia, jakimi posługiwali się pierwsi myśliwi. Ukazane są również dawne techniki myśliwskie oraz broń, akcesoria i trofea łowieckie. W salach ekspozycyjnych i w salonie myśliwskim zobaczyć można wyroby sztuki inspirowanej łowiectwem. W stajni-wozowni przedstawiono środowiska zwierząt łownych z gatunkami charakterystycznymi dla Wielkopolski oraz wystawę dla dzieci "Zwierzęta w czterech porach roku". W nowym pawilonie mieści się wystawa trofeów egzotycznych pozyskanych przez Adama Smorawińskiego oraz kolekcja 78 gatunków papug.

OD KAMIENIA DO KUSZY

Wystawa archeologiczna przedstawiająca rozwój łowiectwa w epoce kamienia brązu i żelaza. Prezentowana z tego okresu broń obejmuje : toporki, młotki, krzemienne noże, groty do strzał i oszczepów. Na wystawie zwraca uwagę scena polowania neandertalczyków na niedźwiedzia.

DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY POLOWAŃ

Wystawa przybliża problematykę łowiecką w ujęciu historycznym prezentując dawne sposoby polowań. Ukazuje moment w którym łowiectwo przestaje być głównym sposobem utrzymania człowieka i poprzez znaczenie rekreacyjne staje się w końcu jednym ze sposobów ochrony przyrody polegającej na ochronie zwierząt zagrożonych wyginięciem i stałym czuwaniem nad populacją zwierząt łownych.

BROŃ I PRZYBORY MYŚLIWSKIE

Wystawa prezentuje broń z różnych okresów jej rozwoju. Najstarszym eksponatem jest strzelba z XVI wieku z zamkiem lontowym. W dalszej kolejności prezentowane są strzelby kapiszonowe oraz współczesna broń kulowa i kombinowana. Interesujący jest zestaw akcesoriów myśliwskich służących do elaboracji naboi, a wśród nich przyrządy do wyjmowania zdetonowanych spłonek i zakładania nowych, maszynki do zawijania łusek oraz prochownice, pasy do naboi i torby myśliwskie.

ŁOWIECTWO W SZTUCE

Wystawa ma na celu zilustrowanie oddziaływanie łowiectwa jako ważnej dziedziny aktywności człowieka w twórczości artystycznej (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne). Do najcenniejszych prac z dziedziny malarstwa należą obrazy : I. Zygmuntowicza – „Polowanie na łosie” i „Łosie na bagnie”, I. F. Hoffmama „Sarny” i „Jelenie” oraz W. Ganianiowskiego „Wilki”. Interesujące są również akwarele znanego poznańskiego ornitologa i zoologa – Jana Sokołowskiego.

 

SALON MYŚLIWSKI Z POCZĄTKU XX W.

Salon myśliwski, został wyposażony w meble z epoki. Na ścianach obok rozmaitych trofeów myśliwskich, takich jak parostki rogaczy, wieńce jeleni, szable dzika, czy ślimy muflona, wiszą obrazy o tematyce myśliwskiej, a biurko oblegają bibeloty z motywami łowieckimi. Broń myśliwska prezentowana jest na ozdobnym stojaku i w specjalnej szafie. Na podłodze rozścielone skóry mają świadczyć o myśliwskich sukcesach pana domu.

ANATOMIA POROŻY JELENIA

Na wystawie pokazano poszczególne fazy rozwoju w corocznym cyklu nakładania poroża oraz różne jego formy (szydlarze, czarcie widły, wieńce jednostronnie i dwustronnie koronne). Są też wieńce medalowe, a także zrzuty, z których wykonano ozdobny stojak. Ekspozycję uzupełnia okazały obraz Michała Wywiórskiego – „Krajobraz poranny z jeleniem”.

ŚRODOWISKA ZWIERZĄT ŁOWNYCH

W przestrzennych dioramach zaprezentowane są fragmenty naturalnego biotopu ptaków i ssaków charakterystycznych dla Wielkopolski. Wyeksponowane są następujące środowiska :polne, wodno-błotne i leśne – w scenerii letniej i zimowej. Szczególnie interesująca jest prezentacja gatunków podlegających ochronie prawnej. Są to : drop, wydra, bóbr, ptaki drapieżne i łabędź niemy. Uzupełnienie wystawy przyrodniczej stanowi ekspozycja ptaków pochodzących z wielkopolskich łowisk oraz kolekcja jaj ptasich licząca blisko 200 gatunków. Osobny kącik poświęcony jest kolekcji artefaktów na temat słonki, podarowanej przez prof. Tomasza Motyla.

ZWIERZĘTA W CZTERECH PORACH ROKU

Wystawa dedykowana dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ekspozycja w bajkowy sposób ,przy akompaniamencie muzyki, recytacji i świateł, pokazuje jak zmienia się krajobraz w ciągu roku . W czterech krajobrazach umieszczono lalkowe alegorie pór roku i dwanaście lalek symbolizujących miesiące. Na wystawie znalazły się także zwierzęta (preparaty) w charakterystycznych dla danej pory roku sytuacjach, jak wysiadywanie jaj, narodziny młodych, czy robienie jesiennych zapasów. 

ZWIERZĘTA Z PIĘCIU KONTYNENTÓW

Na wystawie prezentowane są preparaty zwierząt zgromadzonych przez Adama Smorawińskiego, który swoją kolekcję tworzył przez ponad 20 lat i przekazał do Muzeum. Z krainy afrykańskiej pochodzą imponujące okazy, m.in. słonia, lwa, nosorożca i wiele antylop, a z zimnej strefy wrażenie robią okazy morsa, niedźwiedzia polarnego, czy piżmowoła. Są też drapieżne wilki, rosomak, kojot i ryś. Kolekcja łącznie liczy 125 okazów.

PAPUGI ŚWIATA

Kolekcja papug była gromadzona przez pracownię preparatorską z Przyszowic od 1980 do 2009 roku. Do Uzarzewa trafiła dzięki Fundacji Teresy i Adama Smorawińskich, która tę kolekcję zakupiła i przekazała w darze dla Muzeum w 2010 roku. Kolekcja składa się ze stu okazów obejmujących 78 gatunków papug pochodzących z Afryki, Azji, Australii i Ameryki Południowej. Spośród innych ptaków papugi wyróżniają się zwykle efektownym, kolorowym ubarwieniem, silnym haczykowatym dziobem, mają dwa palce skierowane do przodu i dwa do tyłu, co pozwala im doskonale wspinać się po drzewach. Odżywiają się głównie pokarmem roślinnym.

ORGANIZACJE ŁOWIECKIE WIELKOPOLSKI

Wystawa poświęcona jest historii organizacji łowieckich na terenie Wielkopolski. Pokazane na tej wystawie świadectwa nieistniejących już dziś towarzystw łowieckich to przede wszystkim dokumenty, wydawnictwa, czasopisma, a także medale z okazji organizowanych wystaw łowieckich i pokazów trofeów myśliwskich. 

Pierwsze Towarzystwo Łowcze powstało w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1860 roku. W następnych latach powstawały kolejne stowarzyszenia, które rozwijały się, reorganizowały, bądź zanikały. W okresie międzywojennym prężnie działało kilka organizacji, m.in. Towarzystwo Łowieckie Prawidłowego Łowiectwa, Wielkopolski Związek Myśliwych i Wielkopolskie Stowarzyszenie Myśliwych. Wszystkie te stowarzyszenia włączyły się w jedną wspólną organizację, tworzącą obecnie Polski Związek Łowiecki. Wystawa ukazuje wysiłek i osiągnięcia myśliwych działających dla dobra polskiego łowiectwa.

 

Propozycje lekcji muzealnych oraz warsztatów

1. Zwierzęta w czterech porach roku (grupy przedszkolne i klasy 0 - 2)

Celem lekcji jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku i w świecie zwierząt, nabycie umiejętności kojarzenia nazw miesięcy z porą roku. Zajęcia przeprowadzane są na specjalnie w tym celu wykonanej wystawie stałej w bajkowej scenerii z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Czas trwania: ok. 45min.

2. Leśne przedszkole (klasy 1-3)

Zajęcia poświęcone środowisku polnemu, leśnemu i wodno-błotnemu zwierząt. Uczeń zapozna się z takimi pojęciami jak: las, pole, łąka, jezioro oraz ze zwierzętami bytującymi w tych środowiskach. Lekcja odbywa się na wystawie stałej Muzeum w oparciu o prezentowane tam preparaty zwierząt i pomoce dydaktyczne. Czas trwania: ok. 1 godz.

3. Czym jest las i jakie ma warstwy (klasy 3-6)

Miejscem lekcji jest wystawa stała Muzeum pt. „Środowisko leśne”. Głównymi zagadnieniami lekcji są: składniki lasu jako zbiorowiska organizmów, funkcje lasu i jego podział na warstwy z przyporządkowaniem zwierząt do poszczególnych warstw, a także znaczenie, jakie las ma dla kultury i cywilizacji człowieka. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w grze edukacyjnej – „Warstwowa budowa lasu”. Czas trwania: ok. 1 godz.

4. Po owocach i liściach je poznacie ( klasy 4-8)

Celem lekcji jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew na przykładzie parku muzealnego w Uzarzewie z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej. Uczestnicy otrzymają zeszyt do zajęć, z którego zaczerpną wiadomości o drzewach, ich cechach gatunkowych, a także o zasadach określania wieku drzew. Na końcu zeszytu są rebusy z ukrytymi nazwami drzew. Czas trwania: ok. 1,5 godz.

5. Jak sroczka Bystrooczka zwierzętom w lesie pomagała (klasy 1-3)

Śledząc przygody sroczki Bystrooczki, dzieci przypominają sobie podstawowe informacje na temat życia zwierząt w lesie, uświadamiają konieczność niesienia pomocy oraz rozwijają wyobraźnię. Na koniec zajęć konstruują własną historyjkę o przygodach zwierząt w lesie. Czas trwania: ok. 40 min.

6. Brałem udział w polowaniu na tura – opowiadanie z wyobraźni w oparciu o treść fragmentu powieści Krzyżacy (klasy 6 - 8)

Lekcja odbywa się w gabinecie myśliwskim. W jej trakcie uczestnicy poznają tradycje i zwyczaje związane z polowaniem, oglądają fragment filmu poświęcony polowaniu oraz pracują nad tekstem z powieści Krzyżacy, który mają samodzielnie uzupełnić. Uczniowie przed lekcją powinni poznać w zarysie treść Krzyżaków. Czas trwania: ok. 1 godz.

7. W krainie zwierząt polarnych (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce.  Dzieci poznają ich miejsce występowania oraz sposoby przystosowania do trudnych warunków. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują zagadki, co pomaga w utrwaleniu zdobytych wiadomości. Czas trwania: ok. 1 godz.

8. Poznajemy zwierzęta z różnych krain ( klasy 5-8)

Zajęcia prowadzone są na wystawie prezentującej zwierzęta z pięciu kontynentów i dotyczą gatunków zwierząt występujących w poszczególnych krainach zoogeograficznych. Uczniowie poznają także gatunki zwierząt endemicznych, tj. występujących tylko na danym obszarze. Lekcja kończy się rozwiązywaniem testu z nabytych wiadomości. Czas trwania: ok. 1 godz.

9. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy (klasy 3 - 8)

Lekcja odbywa się na wystawie stałej, w pawilonie egzotyki i jej głównym celem jest przybliżenie wiedzy w zakresie reakcji zwierząt na zmianę temperatury otoczenia w zależności od gatunku: zwierzęta zmiennocieplne i stałocieplne. Na zakończenie uczniowie biorą udział w grze edukacyjnej. Czas trwania: ok. 1 godz.

10. W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych (starsze grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Podczas zajęć uczniowie przeniosą się do Europy epoki lodowcowej. Dowiedzą się jak wyglądali, gdzie mieszkali, jakimi posługiwali się narzędziami oraz jak zdobywali pożywienie nasi odlegli przodkowie. Poznają zwierzęta, które wyginęły, takie jak: mamut, niedźwiedź jaskiniowy czy nosorożec włochaty. Zajęcia kończą się zabawą w archeologa. Czas trwania: ok. 1 godz.

11. W pustyni i w puszczy – śladami Stasia i Nel po Afryce (klasy 4 - 6)

W oparciu o powieść Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” oraz z wykorzystaniem wystawy prezentującej zwierzęta z krainy etiopskiej uczestnicy zajęć pogłębiają swoją wiedzę o Afryce i jej mieszkańcach. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują testy i krzyżówki w celu utrwalenia zdobytych wiadomości. Czas trwania: ok. 1, 5 godz. 

12. „Ptasie rozmowy” z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z odgłosami ptaków, ich rodzajami i specyfiką. Dzieci będą miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w odgadywaniu głosu poszczególnych ptaków. Czas trwania: ok. 1 godz. 

13. Tajemnice ptasich gniazd i jaj (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się w jakim celu , gdzie, z czego i kto buduje gniazda. Czy ptaki śpią w nich i czy wszystkie je budują. Poznają bogactwo ptasich jaj ich rozmiary i barwy. Na zakończenie wezmą udział w grze edukacyjnej. Czas trwania: ok. 1 godz.

14. Ptak naszego godła (klasy 2-6)

Zajęcia mają na celu przybliżenie dziejów i zmian godła polskiego. Omówione zostaną rodzaje symboli narodowych i ich znaczenie. Podczas lekcji przedstawione będą również herby innych państw z wizerunkiem orła. Czas trwania: ok. 1 godz.

15. Nory, dziuple i ..., gdzie mieszkają zwierzęta (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, gdzie i jak mieszkają różne gatunki zwierząt. Omówione zostanie naturalne środowisko m.in. sarny, dzika czy wiewiórki. Dzieci dowiedzą się również, w jaki sposób  zwierzęta budują swoje domy. Lekcji towarzyszą gry i zabawy edukacyjne. Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Galeria zdjęć:

Zdjęcia udostępnione przez/ uznanie autorstwa: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewiej

 

 

Informacje organizacyjne dla wycieczek szkolnych:

Adres:

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie

Ul. Akacjowa 12
62-006   Uzarzewo

Telefon kontaktowy:

61 81 81 211

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Adres www: http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/muzeum_przyrodniczo_lowieckie_w_uzarzewie.html 
Parking dla autobusów: Tak. Płatny 15 zł za autobus
Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych i gości indywidualnych:

Dorośli 8 zł
Młodzież, renciści 6 zł

Cennik przewodników:

75 zł

Minimalny czas zwiedzania: 60 minut
Maksymalny czas zwiedzania:

180 minut

Godziny i dni otwarcia:

Sezon letni: 1.04 – 31.10. wt. – p.t 9:00 - 16:00 sob., niedz. 10:00 – 16:00
Sezon zimowy 1.11 – 31.03. wt. – pt. 9:00-15:00 sob. Niedz. 9:00 – 15:00
w tym od 1.22 – 15.02 w sob. i niedz. Czynne tylko dla grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu.

Lekcje muzealne/warsztaty dla szkół:

Lekcje bez działań plastycznych – 5 zł / os.

Zajęcia poszerzone o działania plastyczne – 8 zł / os.

Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej na: http://www.muzeum.elblag.pl/edukacja/ 

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych: Zamawianie terminów zwiedzania telefonicznie i mailowo
Stałe ekspozycje:
 •  OD KAMIENIA DO KUSZY
 • DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY POLOWAŃ
 • BROŃ I PRZYBORY MYŚLIWSKIE
 • ŁOWIECTWO W SZTUCE
 • SALON MYŚLIWSKI Z POCZĄTKU XX W.
 • ANATOMIA POROŻY JELENIA
 • ŚRODOWISKA ZWIERZĄT ŁOWNYCH
 • ZWIERZĘTA W CZTERECH PORACH ROKU
 • ZWIERZĘTA Z PIĘCIU KONTYNENTÓW
 • PAPUGI ŚWIATA
 • ORGANIZACJE ŁOWIECKIE WIELKOPOLSKI

 

 

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA