Żelazne Korzenie - warsztaty archeologiczne dla uczniów

Kto mógł służyć w rzymskich legionach? Jak wyglądało życie i praca starożytnych hutników żelaza w Górach Świętokrzyskich? Kim byli ludzie zamieszkujący ziemie polskie 2000 lat temu? Jakimi rzemiosłami trudnili się dawni mieszkańcy naszego kraju? Jaki los mógł spotkać niewolnika w starożytnym Rzymie? Czy plemiona barbarzyńskie zamieszkujące ziemie polskie przyczyniły się do upadku Rzymskiego Imperium?

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zaprasza na kolejną edycję wyjątkowych warsztatów archeologicznych „Żelazne Korzenie”, które odbędą się  w dniach 18-19 maja 2017 roku na terenie „ARCHEOPARKU” Muzeum.

Warsztaty mają za zadanie przybliżyć możliwie kompletną wiedzę o umiejętnościach technicznych i życiu codziennym ludności zamieszkującej dolinę rzeki Kamiennej w okresie wpływów rzymskich. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne przeznaczone głównie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników). W czasie dotychczasowych edycji imprezy gościliśmy również grupy młodszych dzieci w wieku przedszkolnym, klasy zerowe, ale także studentów i dorosłych entuzjastów antyku.

Zajęcia odbywają się w postaci trzygodzinnych sesji, po dwie dziennie. Cykl przedpołudniowy odbywał się będzie w godzinach: 9.00.−12.00., natomiast popołudniowy w godzinach: 12.00.−15.00.

Cena biletu wstępu wynosi: 8,00 zł.

Szersze informacje o programie można uzyskać na stronie: www.korzenie.gimnazjum.com.pl

Rezerwacja biletów, którą prowadzi Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, odbywa się telefonicznie tel. 41 275 40 83 lub 783 730 094. Prosimy o rejestrację chęci udziału w warsztatach do dnia 16.05.2017 r.

Spotkanie z „Żelaznymi Korzeniami” dla grup chętnych obejmuje także zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach pod opieką pracowników merytorycznych muzeum.

 

Polecamy!

Reklama

{source}
<div id="abed3554-007d-40d5-a13a-647422589b31"></div> <script type="text/javascript"> var widgetParams = "{ 'Id':'abed3554-007d-40d5-a13a-647422589b31','AffId':'11809'}"; var params=encodeURIComponent(JSON.stringify(widgetParams)); var link = 'https://weben1.com/ElasticWidget2/Generate?query='+params; var iframe = document.createElement('iframe'); iframe.frameBorder=0; iframe.width = "100%"; iframe.height="205px"; iframe.id="webe"; iframe.setAttribute("src", link); document.getElementById("abed3554-007d-40d5-a13a-647422589b31").appendChild(iframe); </script>
{/source}

Książki dla uczniów na nagrody 2024 - TOP 8 pomysłów dla każdej klasy

Nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku - pomysły

 Już niedługo koniec roku szkolnego 2023/2024! Ostatnie poprawki, zaliczenia, klasówki, propozycje ocen, a także przygotowanie ocen, występów, apelu, ale także nagród i prezentów dla zdolnych i wzorowych uczniów.

To niemal oczywiste, że najlepszą nagrodą za wyniki czy prezentem jest książka, dlatego przygotowaliśmy dla Was pomocne zestawienie top 8 wyjątkowych tytułów dla uczniów z każdej klasy szkoły podstawowej.

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA