Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu

Zapraszamy do wyjątkowego muzeum we Wrocławiu, skrywającego pamiątki odebrane ziemi przez archeologów. 

Muzeum Archeologiczne powstało w 1815 r. na bazie prywatnych i posekularyzacyjnych zbiorów archeologicznych. Twórcą tego pierwszego Muzeum był J.G.G. Büsching, postać wielce zasłużona w tworzeniu nie tylko podstaw nowoczesnego muzealnictwa, ale także archiwistyki i bibliotekarstwa wrocławskiego. Od momentu powstania wielokrotnie zmieniało siedziby oraz wchodziło w skład różnych muzeów. Obecnie jest jednym z sześciu oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. Od początku Muzeum Archeologiczne było nastawione wyłącznie na pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków archeologicznych z terenu Śląska. Jest to kontynuowane do dnia dzisiejszego, głównie na drodze badań wykopaliskowych i przypadkowych odkryć. W Muzeum przechowywane są zabytki reprezentujące epoki: od starszej epoki kamienia (500 tys. lat temu) aż po czasy nowożytne (XIX w.). Oprócz zabytków, które od dawna weszły do literatury archeologicznej, tak fachowej, jak i popularno-naukowej, znajdują się także te pozyskiwane obecnie w trakcie prowadzonych badań ratowniczych wyprzedzających inwestycje budowlane, głównie na Starym Mieście we Wrocławiu. Muzeum Archeologiczne należy do najstarszych tego typu placówek w Europie. Działa bez przerwy, pomimo burzliwych wydarzeń wojennych, a także zmian przynależności państwowej i przekształceń ustrojowych. Obecnie kontynuuje ono tradycję pruskiego i niemieckiego muzealnictwa archeologicznego w zakresie archeologii Śląska, łącząc w umiejętny sposób dziedzictwo minionych wieków z teraźniejszością. Świadczą o tym nie tylko zabytki, ale także bezcenne archiwa: dokumentacji i fotograficzne.

Fotografie: Muzeum Archeologiczne Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

 

Muzeum Archeologiczne posiada szeroką ofertę edukacyjną dla przedszkolaków i uczniów:

LEKCJE MUZEALNE W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM
Udział w lekcjach muzealnych na wystawach stałych jest odpłatny i wynosi 4 zł od ucznia


LEKCJE DLA PRZEDSZKOLI:

Jak mieszkali nasi przodkowie
Opowieść o ludzkich siedzibach, od szałasów przez drewniane chaty na osadach i grodach po średniowieczne zamki i miasta. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.


LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Jak mieszkali nasi przodkowie
Opowieść o ludzkich siedzibach, od szałasów przez drewniane chaty na osadach i grodach po średniowieczne zamki i miasta. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Z wynalazkiem przez wieki
Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Najdawniejsze dzieje Śląska
Życie codzienne od przybycia na Śląsk pierwszych ludzi (około pół miliona lat temu) do końca epoki kamienia (około cztery tysiące lat temu). Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Opowieść o przełomie w dziejach ludzkości, czyli o tym jak zaczęto prowadzić osiadły tryb życia, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

Człowiek poznaje metal
O umiejętności wytwarzania wyrobów z metalu, która była przełomem i ogromnym krokiem w rozwoju cywilizacji. Opowieść o życiu ludzi w epokach brązu i żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”.

Kiedyś słońce było bogiem . . . mity i wierzenia w dawnej Europie Środkowej
Od magii do religii, od kultu Matki Ziemi do czci oddawanej Słońcu. Lekcja o niezwykłych mitach i pełnych tajemnic wierzeniach naszych przodków. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Mity greckie
Ogień, rolnictwo, tkactwo, kowalstwo – wszystkim tym zjawiskom i codziennym czynnościom starożytni Grecy przypisywali mityczne pochodzenie. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego. (Zajęcia od V klasy SP.)

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie
Przybycie pierwszych Słowian na nasze ziemie około 1500 lat temu było przełomowym wydarzeniem. Lekcja o tym, jak mieszkali, czym się zajmowali, w co wierzyli i jak zmieniał się ich świat.
Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

Wrocław w czasach piastowskich
Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu
Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

Obyczaje rycerskie w średniowieczu
Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

Od jaskini do Biskupina. Jak żyli ludzie w dawnych czasach.
Fakty i ciekawostki z życia dawnych mieszkańców naszych ziem. Historia rozwoju różnych sfer działalności człowieka od epoki kamienia do epoki żelaza. (Zajęcia dla grup przyjezdnych)LEKCJE DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

Z wynalazkiem przez wieki
Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Najdawniejsze dzieje Śląska
Życie codzienne od przybycia na Śląsk pierwszych ludzi (około pół miliona lat temu) do końca epoki kamienia (około cztery tysiące lat temu). Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Opowieść o przełomie w dziejach ludzkości, czyli o tym jak zaczęto prowadzić osiadły tryb życia, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

Człowiek poznaje metal
O umiejętności wytwarzania wyrobów z metalu, która była przełomem i ogromnym krokiem w rozwoju cywilizacji. Opowieść o życiu ludzi w epokach brązu i żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”.

Kiedyś słońce było bogiem . . . mity i wierzenia w dawnej Europie Środkowej
Od magii do religii, od kultu Matki Ziemi do czci oddawanej Słońcu. Lekcja o niezwykłych mitach i pełnych tajemnic wierzeniach naszych przodków. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Mity greckie
Ogień, rolnictwo, tkactwo, kowalstwo – wszystkim tym zjawiskom i codziennym czynnościom starożytni Grecy przypisywali mityczne pochodzenie. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie
Przybycie pierwszych Słowian na nasze ziemie około 1500 lat temu było przełomowym wydarzeniem. Lekcja o tym, jak mieszkali, czym się zajmowali, w co wierzyli i jak zmieniał się ich świat. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

Wrocław w czasach piastowskich
Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu
Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

Obyczaje rycerskie w średniowieczu
Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

Od jaskini do Biskupina. Jak żyli ludzie w dawnych czasach
Fakty i ciekawostki z życia dawnych mieszkańców naszych ziem. Historia rozwoju różnych sfer działalności człowieka od epoki kamienia do epoki żelaza. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego. (Zajęcia dla grup przyjezdnych. )

WARSZTATY MUZEALNE W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM
Udział w warsztatach muzealnych jest odpłatny i wynosi 5 zł od ucznia

WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI ORAZ I KLASY SP:

Zostań jaskiniowcem
Jak żyli jaskiniowcy? Gdzie mieszkali i co jedli?
To zajęcia o człowieku epoki kamienia. Uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwolą im osiągnąć tytuł „Prawdziwego Jaskiniowca”: układają ognisko, wykonują amulety i broń, zdobią ściany „malowidłami naskalnymi” etc. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

Szkoła Archeologii imienia Indiany Jonesa
Chcesz zostać archeologiem?
Tutaj możesz dowiedzieć się kim jest archeolog, na czym polega jego praca i co możemy odkryć na wykopaliskach. Dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z „ekwipunkiem archeologicznym”, wykopują „zabytki” i przygotowują dokumentację aby zdobyć certyfikat „Młodszego Archeologa”. Ze względu na różne tempo działania uczestników, warsztaty te mogą trwać do 120 minut. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Opiekunowie otrzymują kartkę z „dawnego dziennika archeologa” z opisem „odkrycia archeologicznego”. Przedmioty z opisu zaginęły. Dzieci wraz z opiekunami wyposażonymi w mapę szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych przedmiotów związanych z poznanymi zawodami. Następnie wspólnie nazywają przedmioty i ludzi, którzy się nimi posługiwali. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY II-III):

Szkoła Archeologii imienia Indiany Jonesa
Chcesz zostać archeologiem?
Tutaj możesz dowiedzieć się kim jest archeolog, na czym polega jego praca i co możemy odkryć na wykopaliskach. Dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z „ekwipunkiem archeologicznym”, wykopują „zabytki” i przygotowują dokumentację aby zdobyć certyfikat „Młodszego Archeologa”. Ze względu na różne tempo działania uczestników, warsztaty te mogą trwać do 120 minut. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

Sekretne życie antycznej amfory (Nowość!)
Do czego służyły amfory? Jakie były ich losy od momentu powstania do unicestwienia? Oryginalna amfora jest pretekstem do poznania różnych aspektów życia w starożytności (rzemiosła, odżywiania, handlu, transportu) oraz pracy archeologa (archeologii podwodnej, konserwacji, rekonstrukcji). Dzieci składają z kawałków wizerunki amfor (układanki magnetyczne), projektują dekoracje antycznych naczyń. Zajęcia w sali edukacyjnej i na sali wystawowej.

Homo Faber
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

Wojownicy i „księżniczki”
Jak wyglądało życie arystokracji plemiennej w epokach brązu i żelaza? Jak stroiły się zamożne kobiety i jakiej broni używali wojownicy?
Zadaniem dzieci jest dorysowanie elementów stroju i ozdób oraz brakujących elementów uzbrojenia do wizerunków ludzi z epoki. Zajęcia na salach wystawowych.

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.


WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY IV-VI):

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Dzieci szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych literek, z których później układają nazwy poznanych zawodów. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

Sekretne życie antycznej amfory (Nowość!)
Do czego służyły amfory? Jakie były ich losy od momentu powstania do unicestwienia? Oryginalna amfora jest pretekstem do poznania różnych aspektów życia w starożytności (rzemiosła, odżywiania, handlu, transportu) oraz pracy archeologa (archeologii podwodnej, konserwacji, rekonstrukcji). Dzieci składają z kawałków wizerunki amfor (układanki magnetyczne), projektują dekoracje antycznych naczyń. Zajęcia w sali edukacyjnej i na sali wystawowej.

Homo Faber
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

Wojownicy i „księżniczki”
Jak wyglądało życie arystokracji plemiennej w epokach brązu i żelaza? Jak stroiły się zamożne kobiety i jakiej broni używali wojownicy?
Zadaniem dzieci jest dorysowanie elementów stroju i ozdób oraz brakujących elementów uzbrojenia do wizerunków ludzi z epoki. Zajęcia na salach wystawowych.

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

WARSZTATY DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Młodzież szuka na dziedzińcu Arsenału ukrytych liter, z których później układa nazwy poznanych zawodów. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

Homo Faber
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.


Lekcje i warsztaty w Muzeum Archeologicznym prowadzą pracownicy Działu Pedagogicznego oraz pracownicy naukowi Muzeum Archeologicznego.
W ramach opłaty za lekcję można samodzielnie zwiedzić dany oddział Muzeum.

 

Informacje organizacyjne dla wycieczek szkolnych:

Adres:

Muzeum Archeologiczne Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

ul. Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław

Telefon kontaktowy:

71 347 16 96

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adres www:

https://www.facebook.com/muzeum.archeo/

Parking dla autobusów:

Tak

Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych:

wystawy stałe są bezplatne

Cennik przewodników:

brak informacji

Minimalny czas zwiedzania:

brak informacji

Maksymalny czas zwiedzania:

brak informacji

Godziny i dni otwarcia:

środa - piątek, 9-17 
sobota, 10-17 
niedziela, 10-18

Lekcje muzealne/warsztaty dla szkół:

https://www.facebook.com/mmwdladzieci/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych:

wystawy stałe są bezpłatne

Stałe ekspozycje:

Śląsk starożytny i średniowieczny

Planowane wydarzenia:

brak informacji

 

 

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA