Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Muzeum Regionalne w Świebodzinie powstało w 1971 r. dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świebodzińskiej – organizatora placówki. Świebodzin ma również starsze tradycje muzealne, sięgające początku ubiegłego wieku, kiedy to w 1903 r., z inicjatywy lokalnego Towarzystwa Regionalnego, powstały tzw. "zbiory miejskie", przekształcone w latach 30. w wielodziałowe Muzeum Lokalne. Ta bogata i cenna ekspozycja uległa zniszczeniu, a zbiory w większości rozproszeniu w 1945 roku.

Obecnie ekspozycja muzeum mieści się w 6 salach parteru zabytkowego ratusza. Budowla ta, dziś w stylu neorenesansowo-neogotyckim, pochodzi jeszcze z XV w. (gotycki wystrój części piwnic). Po pożarze w 1541 r. obiekt odbudowano w stylu renesansu germańskiego, w oparciu o wzorce późnogotyckie. Stąd w części sal muzealnych zachowały się bogate sklepienia gwiaździste i kryształowe. Najcenniejsze zbiory i kolekcje to: kartografia Dolnego Śląska, lokalne malarstwo, I poł. XX w., dawne karty pocztowe, lokalna rzeźba gotycka i manierystyczna, numizmatyka polska oraz niemiecka, malarstwo i grafika miejscowego środowiska plastycznego, regionalne zbiory archeologiczne, a także przyrodnicze.

 Zbiory własne muzeum mają charakter prawie wyłącznie regionalny; obejmują ok. 9000 pozycji z następujących dziedzin: historii, archeologii, sztuki, numizmatyki, techniki, etnografii oraz przyrody. W ramach ekspozycji stałych prezentowanych jest ponad 1200 obiektów. Poszerzanie zbiorów odbywa się drogą zakupów, darowizn i prac terenowych. Oddzielnie gromadzone są materiały archiwalne (wspomnienia, prasa lokalna, dokumentacja instytucji i organizacji społecznych).

WIEŻA WIDOKOWA

Zabytkowa wieża zegarowa wzniesiona została w trakcie XVI-wiecznej rozbudowy ratusza.  Obecny kształt w neorenesansowych formach stylowych nadano budowli w trakcie XIX-wiecznej przebudowy. Z tarasu widokowego można oglądać panoramę miasta. Zamontowano tu także dwie lunety obserwacyjne.

WYSTAWY

W muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe – jedna dotyczy przyrody, druga natomiast dziejów regionu. 

Wystawa stała – "Przyroda Ziemi Lubuskiej" (sale nr 1 i 2) omawia przyrodę najważniejszych elementów krajobrazu Ziemi Lubuskiej – lasów, jezior, łąk i torfowisk oraz środowisk antropogennych: pól uprawnych, miast i osiedli. Zaprezentowano na niej licznych przedstawicieli flory i fauny tych środowisk, wyróżniono gatunki i tereny chronione.

Bogata i rozbudowana ekspozycja pt. "Historia miasta i regionu" (sale nr 3 i 5-6) ukazuje wielokulturowe tradycje obszaru ziemi świebodzińskiej, podkreślając silny związek miasta z historią pogranicza śląsko-wielkopolskiego. Ma charakter wielowątkowy, składa się z kilkunastu zagadnień. Opisuje dzieje obszaru świebodzińskiego od czasów prahistorycznych po okres powojenny. Szeroko przedstawia nowożytne tradycje handlu i rzemiosła świebodzińskiego, głównie sukiennictwa i browarnictwa. Znaczną część ekspozycji poświęcono powojennym czasom odbudowy miasta i okolic. Zaprezentowano materiały dotyczące m.in. przesiedleńców z tzw. Kresów Wschodnich oraz ludności napływającej tu z Wielkopolski i Polski Centralnej. Uzupełnieniem dla tej części ekspozycji jest prezentacja odrębnych kolekcji muzealnych: numizmatów, kartografii i militariów.

BIBLIOTEKA

Muzeum posiada bogaty zbiór biblioteczny, liczący ponad 4000 pozycji. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu, po zapisaniu się do biblioteki muzealnej i akceptacji regulaminu.

BIBLIOTEKA EBERHARDA HILSCHERA

W muzeum znajduje się biblioteka Eberharda Hilschera, zawierająca niemal 4 tys. pozycji z literatury, głównie niemieckojęzycznej. E. Hilscher urodził się w 1927 roku w Świebodzinie. Był laureatem prestiżowej nagrody Fundacji Schillera w 1991 roku. Znany jest głównie jako pisarz, eseista i krytyk literacki. W 2000 r.  wyróżniony został tytułem Honorowego Obywatela Świebodzina. Zmarł  7.12.2005 roku.

OFERTA

Muzeum Regionalne w Świebodzinie gromadzi, opracowuje, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia zbiory muzealne, a także organizuje wystawy czasowe i stałe, prowadzi działalność naukową i edukacyjną oraz wydawniczą. Corocznie organizowanych jest około dziesięciu wystaw czasowych z wernisażami, dodatkowo spotkania autorskie, wykłady i koncerty. Do największych cyklicznych wydarzeń należy Noc Muzeów (maj) i Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień). W ramach działalności edukacyjnej prowadzone są lekcje muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich.

WYDAWNICTWA

Muzeum prowadzi własną działalność wydawniczą,

w ramach której dotychczas ukazało się kilkadziesiąt pozycji z dziedziny lokalnej historii i kultury oraz przyrody. Można je nabyć w punkcie sprzedaży wydawnictw przy wejściu na ekspozycję, gdzie oferowane są także inne wydawnictwa o tematyce regionalnej, jak również liczne pamiątki pod postacią kartek pocztowych, magnesów oraz przewodniki i mapy.

 

 

Galeria zdjęć:

Zdjęcia udostępnione przez/ uznanie autorstwa: Muzeum Regionalne w Świebodzinie

 

Informacje organizacyjne dla wycieczek szkolnych:

Adres:

Muzeum Regionalne w Świebodzinie
Plac Jana Pawła II 1
66-200 Świebodzin

Telefon kontaktowy:

68 475 08 38

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adres www: www.muzeumswiebodzin.pl 
Parking dla autobusów: Najbliższy parking dla autobusów znajduje się pod Pomnikiem Chrystusa Króla przy ul. Sulechowskiej
Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych i gości indywidualnych:

DOROŚLI

4,50 zł – zwiedzanie muzeum
5,00 zł – wstęp na wieżę widokową
8,00 zł – karnet

MŁODZIEŻ

2,50 zł – zwiedzanie muzeum
3,00 zł – wstęp na wieżę widokową
4,00 zł – karnet

GRUPA ZORGANIZOWANA

2,00 zł – zwiedzanie muzeum
2,50 zł – wejście na wieżę widokową
4,00 zł – karnet

BILET RODZINNY

10,00 zł – zwiedzanie muzeum
12,00 zł – wejście na wieżę widokową
18,00 zł – karnet
1,00 zł – wypożyczenie lornetki
Bilet wstępu za okazaniem KARTY DUŻEJ RODZINY – 8 zł
 
W piątki (poza wakacjami) wstęp do Muzeum bezpłatny.

Cennik przewodników:

Brak

Minimalny czas zwiedzania: 60 minut
Maksymalny czas zwiedzania:

90 minut

Godziny i dni otwarcia:

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek – piątek  9:00 - 16:00.

W czasie wakacji również

sobota – niedziela 10:00 - 16:00.

Wieża widokowa czynna w godzinach otwarcia muzeum.

Lekcje muzealne/warsztaty dla szkół:

1. Lekcje muzealne dla przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych
Muzeum Regionalne w Świebodzinie zaprasza serdecznie wszystkie grupy przedszkolne do skorzystania z lekcji muzealnych połączonych z warsztatami plastycznymi
- "Moja pierwsza lekcja muzealna": lekcja muzealna z oprowadzaniem,
w trakcie której dzieci dowiadują się co to jest muzeum, eksponat, ekspozycja, czym zajmuje się muzealnik i dużo innych ciekawostek dotyczących przyrody, historii i sztuki naszego miasta i regionu. Po zakończonej wycieczce po muzeum odbywają się warsztaty plastyczne.
- legendy świebodzińskie - czytanie legendy oraz warsztaty plastyczne.
Lekcja z warsztatami trwa od 60 do 90 minut (umawiać można od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).
Prosimy o rezerwację z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Lekcje muzealne dla szkół podstawowych i średnich
REGULAMIN
1. Lekcje muzealne odbywają się w sposób nieperiodyczny na wniosek zainteresowanej osoby, instytucji. Poniżej znajdują się opracowane z prezentacją multimedialną tematy lekcji.
Tematyka zajęć muzealnych:
- Zabytki ziemi świebodzińskiej.
- Miasto średniowieczne na przykładzie Świebodzina.
- Rok 1945 w dziejach ziemi świebodzińskiej.

2. Osoba zainteresowana przeprowadzeniem lekcji muzealnych kontaktuje się w sprawie terminu, a także miejsca i tematu z biurem Muzeum Regionalnego
tel. 68 475 08 39 lub z osobą prowadzącą lekcje – Tomaszem Plichtą tel. 665 006 821.
3. W przypadku obiektywnych okoliczności umawiające się strony mogą dokonać korekty terminu i miejsca lekcji.
4. W przypadku szkół, nauczyciele mogą zaplanować lekcje muzealne na cały rok szkolny, podając co najmniej miesiąc i temat lekcji.
Na początku wyznaczonego miesiąca termin należy ściśle skonkretyzować, tj. podać dzień i godzinę planowanej lekcji.
5. Odpłatności:
- lekcja muzealna na umówiony, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, temat - 2 zł/osoba.

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych:

brak

Stałe ekspozycje:

"Przyroda Ziemi Lubuskiej"

"Historia miasta i regionu"

 

 

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA