Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

Pierwsze międzyrzeckie muzeum (wówczas wchodzącym w skład Niemiec) powstało w okresie międzywojennym. Idea utworzenia w mieście placówki muzealnej pojawiła się w 1922 roku. Początkowo wystawa ograniczona była do sali obrad rady miejskiej w ratuszu. Do 1935 roku w mieście mimo prób powołania stałego muzeum powiatowego (Kreismuseum) nie udało się utworzyć takiej placówki. Gromadzono natomiast zbiory, odbywały się także czasowe wystawy krajoznawcze. Obiekty zabytkowe, którymi opiekował się najpierw nauczyciel miejscowej szkoły średniej Oschinski, a później Paul Krüger były przechowywane od 1934 roku w domu Fundacji Knispel i dawnej siedziby Rosyjskiej Kampanii Sukienniczej. Dopiero w 1935 roku utworzono stałą placówkę muzealną (Meseritzer Heimatmuseum).

Po II wojnie światowej Muzeum w Międzyrzeczu powstało w 1946 roku. W kilku pomieszczeniach ówczesnego domu kultury 18 marca tego roku, otwarta została pierwsza wystawa, na którą złożyły się zabytki z zakresu sztuki, historii i kultury ludowej zebrane w okolicach Międzyrzecza. Od 1949 roku Muzeum ma siedzibę w zabytkowych obiektach starostwa i oficyny. Po pracach adaptacyjnych, 24 lipca 1965 roku otwarto wystawę "Tysiąc lat Międzyrzecza". W 2012 r. placówce nadano nazwę: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

Dział Archeologiczny przedstawia zabytki pochodzące z badań i wykopalisk na terenie Zespołu Muzealnego, oraz Międzyrzecza i okolic miasta. Dokumentuje życie mieszkańców tych terenów od schyłku epoki kamienia, jak również powstanie i rozwój grodu i miasta.

Dział Historyczny ukazuje przeszłość miasta. Zobaczyć można m.in. pieczęcie miejskie, pieczęcie cechowe, rękopisy przywilejów królewskich, księgi miejskie i inne. W lutym 2012 r. otwarta została nowa wystawa stała, która stanowi dopełnienie ekspozycji historycznej. Ukazuje losy mieszkańców różnych wyznań i narodowości od średniowiecza do 1947 r.

Dział Sztuki prezentuje największą w Polsce kolekcję portretów trumiennych z XVII i XVIII w. Zbiory zawierają 42 wizerunki, 19 tablic inskrypcyjnych i 148 herbowych. Portret trumienny, najważniejszy element dekoracji pogrzebowej, związany jest z ceremonią uroczystego pochowku szlachetnie urodzonych mieszkańców Rzeczpospolitej. To zjawisko związane z obyczajowością polską wykształciło się w XVII w. Występowało tylko i wyłącznie na ziemiach polskich. Barokowe portrety malowano najczęściej na blasze cynowej, miedzianej lub żelaznej i przytwierdzano do krótszego boku trumny od strony głowy zmarłego. Po uroczystościach pogrzebowych portret wieszano na ścianie kościoła. Wyjątkową cechą kolekcji międzyrzeckiej są portrety trumienne szlachty niemieckiej, która osiedliwszy się na tym terenie, przejmowała polskie obyczaje.

Obecnie w skład kompleksu muzealno-parkowego wchodzą:

 • zamek z XIV - XVI wieku - jest to jedyny  królewski zamek piastowski  na terenie województwa lubuskiego,
 • siedziba dawnego starostwa - budynek ten pochodzi z początków XVIII w. obecnie mieści się w nim ekspozycja muzealna, w jego sąsiedztwie znajdują się dwa niewielkie ogrody w stylu francuskim,
 • oficyna dworska z I połowy XVIII w.,
 • dom bramny - budynek odtworzony wzorowany na pierwotnym z XVIII w.,
 • budynek Karczmy Dworskiej z połowy XVIII w.

Galeria zdjęć:

Autor: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

 

Oferta Lekcji Muzealnych (aktualizacja 02.2020):

Historia zamku w Międzyrzeczu ( czas trwania ok. 60 - 80 min.) - w trakcie spaceru po międzyrzeckim zamku uczniowie poznają jego historię począwszy od IX do czasów nam współczesnych. Dowiedzą się jak ważną rolę odgrywał on w historii Polski oraz kto rezydował na jego dziedzińcu. W trakcie zajęć poruszona zostanie również kwestia zamku jako zabytku i roli jaką odgrywa on obecnie w powiecie międzyrzeckim. Zajęcia kończyć się będą warsztatem plastycznym, którego motywem przewodnim będzie zamek.

Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych (czas trwania ok. 45 min.) - lekcja muzealna odbywa się w oparciu o ekspozycję stałą muzeum. Uczniowie poznają główne cechy oraz rolę jaką w kulturze szlacheckiej odgrywał portret trumienny. Na przykładzie wybranych portretów omówione zostaną losy poszczególnych rodzin szlacheckich regionu.

Rola Międzyrzecza w początkach państwa polskiego (czas trwania 45 - 60 min.) - zajęcia odbywają się w oparciu o ekspozycję stałą muzeum i źródła historyczne z XI - XIII w. Uczeń zapozna się z rolą polityczną, militarną i religijną (Pierwsi Męczennicy Polscy) Międzyrzecza w omawianym okresie.

Rozwój miasta na przestrzeni dziejów (czas trwania 60 min.) - zajęcia odbywają się w oparciu znajdujące się  w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej modele miasta z XVII wieku i pocz. XX oraz prezentacje multimedialną przedstawiającą "stary" i "nowy" Międzyrzecz. W trakcie zajęć będzie można prześledzić jak przez wieki zmieniała się zabudowa miasta, gdzie ulokowane były najważniejsze punkty życia religijnego i administracyjnego. Dzięki prezentacji multimedialnej, w której wykorzystano plany Międzyrzecza, dawne widoki ulic i budynków uczniowie będą w stanie samodzielnie wskazać jakie budynki nie przetrwały do naszych czasów.

Historia Ziemi Międzyrzeckiej (czas trwania 45 - 60 min.) - przy wykorzystaniu znajdujących się w muzeum eksponatów uczniowie prześledzą historię swojej małej ojczyzny. W trakcie zajęć poruszone zostaną najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w historii Międzyrzecza i okolic.

Narody i religie Ziemi Międzyrzeckiej (czas trwania 45 - 60 min.) - uczestnicy zajęć zapoznają się z wielokulturowością Międzyrzecza. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia z dziejów katolicyzmu, protestantyzmu i judaizmu w zachodniej Wielkopolsce.

Żydzi na Ziemi Międzyrzeckiej (czas trwania 60 min.) - w trakcie zajęć prowadzonych w formie wykładu z pokazem multimedialnym omówione zostaną szczegółowo dzieje starozakonnych na terenie obecnego powiatu międzyrzeckiego. Punkt ciężkości położony zostanie na dwie gminy Międzyrzecz i Skwierzynę. Oprócz informacji na temat początków osadnictwa żydowskiego, ich roli w życiu regionu w okresie nowożytnym oraz Zagłady uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zabytków kultury żydowskiej, które przetrwały w powiecie do naszych czasów.

Stare druki i rękopisy w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej (czas trwania 60 min.) - w trakcie warsztatów ich uczestnicy dowiedzą się jakie skarby kryje nasza biblioteka oraz zapoznają się z najważniejszymi terminami związanymi ze średniowiecznymi i wczesnonowożytnymi rękopisami oraz starymi drukami.

Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Międzyrzeckiej (czas trwania: 45 -120 min.) - zajęcia w głównej mierze dotyczą hitlerowskiego programu eutanazji realizowanego w czasach II wojny światowej w zakładzie psychiatrycznym Obrawalde (Obrzyce). Podzielone są one na dwie części: teoretyczną (wykład, projekcje filmów, pokaz multimedialny) oraz praktyczną (zwiedzanie terenu szpitala w Obrzycach)

 

Z ZAKRESU HISTORIA SZTUKI

Co to jest muzeum? (czas trwania 45 min.) - zajęcia przeznaczone dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na których ich uczestnicy dowiedzą się jaką funkcje pełni muzeum, czym zajmuje się oraz dlaczego warto je zwiedzać. Uczniowie zapoznają się z pojęciem eksponatu, ekspozycji i wystawy.

 

Z ZAKRESU ETNOGRAFII

Historia chleba (czas trwania 45 min.) – oparciu o ekspozycję muzealną, dzieci zapoznają się z narzędziami do uprawy ziemi, produkcji mąki i pieczenia chleba.

Tkactwo i obróbka lnu (czas trwania 45 min.) – uczestnicy zapoznają się z narzędziami służącymi do obróbki lnu, dowiedzą się jak działa krosno oraz jak farbować tkaniny. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również charakterystyczne dla naszego regionu stroje ludowe.

Życie ludności wiejskiej na ziemi Międzyrzeckiej na przełomie XIX i XX w. (czas trwania 45 min.) – w oparciu o ekspozycję etnograficzną, uczestnicy zapoznają się z typowymi zajęciami mężczyzn i kobiet na wsi. Na zajęciach prezentowane będą m.in. narzędzia kowalskie, rolnicze, stolarskie, służące do połowu ryb. Uczniowie będą mieli również okazję zapoznać się z typowymi przedmiotami występującymi w izbie wiejskiej.

Lekcje okolicznościowe na temat szopek bożonarodzeniowych i zwyczajów wielkanocnych (czas trwania 45 minut)

 

WARSZTATY EDUKACYJNE

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego we współpracy z twórczyniami ludowymi: Haliną Iwanowską i Halina Nowacką organizują w roku szkolnym warsztaty edukacyjne dla dzieci. W trakcie zajęć ich uczestnicy wykonują m.in. kompozycje kwiatowe (bukiety z liści, kwiaty z bibuły), palmy wielkanocne, ozdoby choinkowe, karty okolicznościowe, ozdobne pudełka. Ponadto we współpracy z instruktorami Warsztatów Terapii Zajęciowej odbywają się zajęcia z ceramiki i wytwarzania papieru.  

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII Z RYCERZEM W PEŁNEJ ZBROI PŁYTOWEJ

130 zł od grupy plus opłata za lekcję według cennika.

Rekonstruktor zaprezentuje cały ubiór jak i oporządzenie rycerza z XV wieku. Prezentując zbroje możliwe jest także omówienie następujących tematów:

 • Rycerstwo: znaczenie, uzbrojenie, obyczaj.
 • Warunki życia w średniowieczu.
 • Kultura rycerska, turnieje, literatura.
 • Wojna stuletnia.
 • Kres rycerstwa w Europie.
 • Zakon Krzyżacki: Powstanie, działalność, sekularyzacja.
 • Średniowieczne tortury, zawód kata

wynajem rycerza dla grup: pod numerem 606289846

 

Informacje organizacyjne dla wycieczek szkolnych:

Adres:

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
ul. Podzamcze 2
66 - 300 Międzyrzecz 

Telefon kontaktowy:

tel. 00 48 95 742 18 50
tel./fax 00 48 95 741 25 67

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Adres www: http://www.muzeum-miedzyrzecz.pl 
Parking dla autobusów: Parking dla autobusów przy ul. Młyńskiej

 

Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych i gości indywidualnych:

BILETY:
bilet ulgowy Muzeum (uczniowie, studenci, emeryci i renciści) - 5 zł
bilet normalny Muzeum - 8 zł
bilet na Zamek - 5 zł
bilet łączony Muzeum + Zamek - 10 zł

Grupa zorganizowana nie może być mniejsza niż 10 osób i nie może przekraczać 25 osób. Grupy powyżej 25 osób będą dzielone na dwie. W tym wypadku grupa zobowiązana jest do uiszczenia dwukrotnej opłaty za przewodnika. Turyści zwiedzający w zorganizowanych grupach są uprawnieni do ulg w cenie biletu. Bilety ulgowe przysługują zorganizowanym grupom, dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom - po okazaniu odpowiedniej legitymacji. Dzieci do lat 7 - wstęp wolny;

W przypadku grup obcojęzycznych oraz zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza awizacja (pisemna lub telefoniczna - min. 14 dni przed terminem zwiedzania), której dokonuje Sekretariat ( tel.:95 742 18 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

 

Cennik przewodników:

w języku polskim 40 zł (grupa nie większa niż 25 os.)
w języku angielskim 50 zł (grupa nie większa niż 25 os.)
w języku niemieckim 50 zł (grupa nie większa niż 25 os.)

Minimalny czas zwiedzania: 30 minut
Maksymalny czas zwiedzania:

80 minut

Godziny i dni otwarcia:

Otwarte dla zwiedzających:

Od 2 stycznia do 30 kwietnia
od wtorku do piątku od 9.00 do 16.00
w niedziele od 10.00 do 16.00
w soboty zamknięte

Od 1 maja do 30 września
od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do 16.00
w niedziele od 10.00 do 16.00

 w październiku muzeum czynne w sobotę i niedzielę w pierwsze dwa weekendy

od 1 października do 31 grudnia
od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00
 w niedziele od 10.00 do 16.00,

muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w każdy poniedziałek

we wtorki wstęp wolny

Wstęp do Muzeum poza sezonem turystycznym  (od 1 października do 31 kwietnia) w soboty  jeżeli w tych dniach jest nieczynne, możliwy jest tylko dla grup zorganizowanych po uprzednim pisemnym zgłoszeniu jej w terminie 30 dni przed planowanym przyjazdem. Zgodyna na zwiedzanie udziela w takim wypadku Dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. W razie jej wyrażenia grupa zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w kwocie do uzgodnienia.

Lekcje muzealne/warsztaty dla szkół:

j.w.

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych: Brak
Stałe ekspozycje:

Przyroda nadodrzańska, Wnętrza mieszczańskie, Militaria, Historia Nowej Soli

 

 

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA