Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie usytuowane jest na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w odległości 10 km od Poznania przy drodze w kierunku Wrocławia. Jest jedynym tej rangi muzeum rolnictwa w Polsce i jednym z nielicznych i największych w Europie. W swojej działalności nawiązuje do blisko 145-letniej tradycji polskiego muzealnictwa rolniczego. Jest kontynuatorem i spadkobiercą powstałego w 1875 roku w Warszawie - Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Przez 55 lat swojej działalności, szreniawskie Muzeum zgromadziło ponad 20 tysięcy obiektów dokumentujących dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi polskiej w zakresie kultury materialnej i duchowej, a szczególnie z takich dziedzin jak technika, etnografia, historia, sztuka i przyroda. Posiada bogate zbiory biblioteczne liczące 35 tysiące woluminów książkowych, a także 5 tysięcy zbiorów archiwalnych oraz około 10 tysięcy obiektów ikonograficznych i filmowych.

Jest na wskroś nowoczesną placówką muzealną realizującą z powodzeniem hasło „żywego” muzeum. Polega ono między innymi na interaktywnym prezentowaniu swoich zbiorów, co wraz z dostępem do 10-cio hektarowego areału muzealnych poletek starych odmian roślin i owoców, rozmaitych urządzeń i maszyn rolniczych oraz licznego pogłowia żywych zwierząt gospodarskich, daje możliwość czynnego udziału zwiedzających w pracach typowych dla dawnej polskiej wsi.

Otoczenie dworsko-folwarczne z blisko 5-cio hektarowym parkiem, pawilonami wystawienniczymi, zabudowaniami gospodarczymi i ekspozycjami plenerowymi stanowią przestrzeń służącą prezentowaniu unikalnych zbiorów.

Efektami wdrażanych projektów muzealnych są oryginalne wystawy, pasjonujące, multimedialne ekspozycje, inspirujące lekcje muzealne, niepowtarzalne plenery, interaktywne warsztaty, międzynarodowe konferencje naukowe, atrakcyjne przedsięwzięcia dla najmłodszych oraz wydarzenia o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym. Te ostatnie, z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Gromadzą one ogromne rzesze zwiedzających z wielu zakątków kraju, a także Europy. Ich liczba przekracza 110 tysięcy osób rocznie. Do szlagierowych wydarzeń, przyciągających do Muzeum dziesiątki tysięcy ludzi i budzących nieustanne zainteresowanie mediów z całej Polski, należą m.in.: cykliczne Jarmarki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, Festiwale Piwa, Festyny Zielonoświątkowe, Jesień w Domu i Zagrodzie -  Retro Show oraz tematyczne imprezy plenerowe 

Unikalnym i jedynym w swoim rodzaju uzupełnieniem oferty Muzeum w Szreniawie są nacechowane bogactwem ilości eksponatów i różnorodnością form prezentacji – ekspozycje i przedsięwzięcia w należących do Muzeum, jego oddziałach terenowych. Są to: Muzeum Przyrodniczo-Łowiecke w Uzarzewie  na czele ze słynną „Wielka piątka”- trofeów afrykańskich Adama Smorawińskiego, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu i jego niecodzienne warsztaty wikliniarskie, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu z zachwycającym starodawnym młynem i ekspozycją miniatur  pradawnych wiatraków, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu a także słynna widokowa wieża Bierbaumów nieopodal Muzeum w Szreniawie.

Za swoją rozległą i wieloraką działalność służącą edukacji i rozwojowi turystyki kulturowej, Muzeum w ciągu niespełna pół wieku otrzymało wiele cennych i prestiżowych nagród oraz wyróżnień.

Galeria zdjęć:

Autor: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 

Lekcje Muzealne:

Program edukacyjny dla szkół zawiera bogatą ofertę lekcji muzealnych przeznaczonych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Lekcje dostosowane są do różnych grup wiekowych. Obok lekcji proponujemy udział w tematycznych imprezach edukacyjnych, których elementem składowym są zajęcia warsztatowe oraz w zajęciach wakacyjnych dla uczestników kolonii i półkolonii. Większość lekcji ma charakter interaktywny. Polecamy nauczycielom materiały do pobrania ze strony i wykorzystania w procesie dydaktycznym. W miarę możliwości realizujemy także, po wcześniejszym uzgodnieniu, inne zajęcia związane z zakresem zainteresowań Muzeum niewymienione w ofercie.

Sezon zajęć lekcyjnych trwa w Muzeum od kwietnia do czerwca oraz od września do października, od wtorku do piątku. Zajęcia realizowane są w godzinach 9.00-14.00, po zgłoszeniu telefonicznym lub pisemnym z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, po uzgodnieniu terminu i potwierdzeniu go przez naszych pracowników. W wyjątkowych wypadkach możliwa jest realizacja lekcji w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu oraz poza wyznaczonymi miesiącami. Zapytania i zgłoszenia należy kierować na adres muzeum podany poniżej, a w przypadku lekcji w oddziałach bezpośrednio do oddziałów, w których odbywają się poszczególne lekcje.

 

Zgłoszenia lekcji w siedzibie głównej Muzeum przyjmuje:

Dział Edukacji i Wydawnictw Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki,  tel. (61) 810 76 29, wew. 61 lub 60, fax. (61) 810 76 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Maksymalna liczebność grup to 30 osób. Opiekunowie grup przyjmowani są nieodpłatnie

 

Przedszkola

„Ene, due, rabe...” – tradycyjne gry i zabawy dziecięce

Zabawy ludowe, w tym tradycyjne zabawki, posiadają wielowiekową tradycję, współcześnie często nieznaną. Celem lekcji jest interaktywne zaprezentowanie bogatego zbioru gier i zabaw, które mogą stanowić alternatywę dla nowoczesnych zabawek i gier komputerowych. Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

W wiejskiej zagrodzie

Tematem zajęć jest życie codzienne ludności wiejskiej z początku XX wieku, jej codzienne zajęcia i zwyczaje. W specjalnie w tym celu wybudowanej drewnianej zagrodzie chłopskiej z typowym ówczesnym wyposażeniem zaprezentowane zostaną takie prace jak: wyrób masła w kierzynkach, młócenie zboża cepami, mielenie ziarna w żarnach i stępach, prace pielęgnacyjne w ogródku oraz przy zwierzętach gospodarskich. Czas trwania: ok. 2 godz.

 

Przedszkolaki karmią zwierzęta (przedszkola)

 Zajęcia dla grup przedszkolnych poświęcone są zwierzętom gospodarskim, które zamieszkują muzealną oborę. Dzieci dowiedzą się jak prawidłowo dbać o zwierzęta i czym je karmić. Lekcja zakończy się warsztatami plastycznymi. Czas trwania: ok 1,5 godz.

 

Lekcje dla klas 0-IV

Od rośliny do tkaniny - Tematem lekcji jest tradycyjna obróbka lnu i wyrób tkanin lnianych omówiona na przykładzie zabytkowych narzędzi i sprzętu wykorzystywanego w procesie powstawania …

 

Lekcje dla klas V-VIII

Od ziarenka do bochenka. Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania tradycyjnego sposobu powstawania chleba począwszy od ziarna, a na wypieczonym w tradycyjnych piecach wiejskim chlebie kończąc. …
 

Szkoły ponadpodstawowe

Od rośliny do tkaniny  Tematem lekcji jest tradycyjna obróbka lnu i wyrób tkanin lnianych omówiona na przykładzie zabytkowych narzędzi i sprzętu wykorzystywanego w procesie powstawania tkanin. Atrakcją lekcji jest możliwość podjęcia samodzielnej próby przędzenia na kołowrotku i tkania na krośnie. Czas trwania: ok. 2 godz.

Jak to w kuźni bywało. Tematem lekcji jest historia rzemiosła związanego z obróbką żelaza i prezentacja tradycyjnych wyrobów kowalskich w oparciu o wystawę stałą muzeum. W ramach zajęć przewidziany jest pokaz pracy kowala w kuźni. Czas trwania: ok. 2 godz. 

 

Warsztaty kulinarne - Czwartki z żywnością tradycyjną. 

Nowa propozycja zajęć warsztatowych, których celem  jest promowanie tradycyjnej żywności regionalnej poprzez naukę wytwarzania produktów regionalnych. Warsztaty organizowane są wspólnie z producentami zrzeszonymi w Wielkopolskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z obiektami muzealnymi, przy pomocy których dawniej wytwarzano produkty tradycyjne, oraz będą mogli własnoręcznie wykonać te produkty przy użyciu współczesnego sprzętu AGD, poznając przy tym cały proces technologiczny „od surowca do gotowego wyrobu”. Warsztaty przewidziane są dla zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych od kl. IV, ponadpodstawowych oraz zorganizowanych grup dorosłych.

 

 

Imprezy edukacyjne

Muzeum w Szreniawie corocznie organizuje cykl imprez dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych, poświęcony zwyczajom i obrzędom towarzyszącym świętom Wielkanocy i Bożego Narodzenia oraz tematyce omłotów zbóż. Każdorazowo pisemnie informujemy grono pedagogiczne o możliwości i zasadach uczestnictwa w poszczególnych imprezach, a także ogłaszamy je w prasie oraz na stronie internetowej Muzeum.

1. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne

Celem warsztatów jest przybliżenie i upowszechnienie wielkanocnych tradycji i obrzędów  wsi polskiej, które obecnie znane są już tylko wąskiemu gronu muzealników i etnografów. Warsztaty odbywają się w pomieszczeniach zabytkowej XIX-wiecznej stodoły folwarcznej, specjalnie przystosowanej do realizacji tego typu zajęć. Elementami programu edukacyjnego są: przedstawienie teatralne, warsztaty plastyczne i zwiedzanie zagrody ze zwierzętami. Ponadto na warsztaty zapraszani są liczni twórcy ludowi z różnych regionów etnograficznych kraju, którzy prezentują swoje umiejętności i wyroby.

2. Jesień na wsi

Zajęcia odbywają się na terenie 6-hektarowego parku muzealnego. Poświęcone są ewolucji i postępowi metod młócenia, czyszczenia i przemiału ziarna, a także typowym jesiennym pracom w gospodarstwie wiejskim. Na stanowiskach interaktywnych prezentowane jest młócenie zboża cepami i w młocarniach napędzanych różnymi źródłami energii, czyszczenie ziarna oraz rozdrabianie go na paszę dla zwierząt i do celów spożywczych. Na poszczególnych stanowiskach pokazów dzieci biorą aktywny udział w omawianych procesach, pracując na kopiach eksponatów, co pozwala im lepiej zrozumieć zasady ich działania.

3. Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe

Zajęcia dotyczące obrzędowości bożonarodzeniowej odbywają się także w zabytkowej stodole. Na program pokazów składają się spektakl teatralny oraz warsztaty polegające na wykonywaniu tradycyjnych ozdób świątecznych czy wypiekaniu ciast obrzędowych. Swoje prace tematycznie związane ze świętami prezentują twórcy ludowi. Atrakcją warsztatów jest zaaranżowana według tradycji ludowej tzw. żywa szopka, w której dzieci mają okazję przyjrzeć się żywym zwierzętom – osłu, kozom, owcom.

 

Informacje organizacyjne dla wycieczek szkolnych:

Adres:

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

Telefon kontaktowy:

61 810 76 29

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adres www:

www.muzeum-szreniawa.pl 

Parking dla autobusów: tak
Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych i gości indywidualnych:

BILET NA POKAZY DLA PRZEDSZKOLI                                    16 zł

(wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu )

BILET NA POKAZY DLA SZKÓŁ                                                 18 zł

(wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu)     

LEKCJA MUZEALNA                                                                  10 zł + 70 zł

(wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu)

WARSZTATY KULINARNE                                                        18 zł

Cennik przewodników:

Usługa przewodnika: 70 zł

Minimalny czas zwiedzania: 60 minut
Maksymalny czas zwiedzania:

180 minut

Godziny i dni otwarcia:

W sezonie letnim (1.04 – 28.10)

od wtorku do piątku: 9.00 – 17.00

w soboty i niedziele: 10.00 – 18.00

W sezonie zimowym (29.10 - 30.11, 16.02 - 31.03 - w związku ze zmianą czasu sezon zimowy obowiązuje od 29.10)

od wtorku do niedzieli: 9.00 - 15.00

Wstęp bezpłatny w soboty za wyjątkiem dni, w których odbywają się imprezy biletowane.

Od 1.12 do 15.02 Muzeum jest NIECZYNNE dla osób indywidualnych. Przyjmowane są tylko grupy zorganizowane zgłoszone z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Wieża-mauzoleum Bierbaumów jest NIECZYNNA od 1.12 do 15.03.

Wieża - mauzoleum Bierbaumów

Bilety na wieżę od wtorku do niedzieli nabywa się wyłącznie w kasie muzeum, w soboty wstęp bezpłatny.

 

Muzeum wraz z oddziałami zamknięte jest dla zwiedzających w następujące dni: 1.01, 6.01, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, 1.11, 11.11, 24-26.12, 31.12 oraz we wszystkie poniedziałki z wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego.

Ostatnie wejście do Muzeum w Szreniawie i jego oddziałów odbywa się na pół godziny przed zamknięciem.

Lekcje muzealne/warsztaty dla szkół:

j.w.

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych:

wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu

Rezerwacje i zapisy prowadzone są w kasie muzealnej od wtorku do niedzieli od godziny 9.00 do 17.00 (w okresie zimowym do 15.00) – tel. 61 810 76 29 wew. 21

W kasie muzeum przyjmowane są rezerwacje następujących usług:

    - przewodnika (telefonicznie)

    - grilla (telefonicznie)

    - zapisy na „Pokazy Wielkanocne”, „Pokazy Bożonarodzeniowe”, „Jesień 

       na Wsi”

    - inne usługi ( telefonicznie, wymagane potwierdzenie mailem)

 

LEKCJE MUZEALNE

W Dziale Edukacji i Wydawnictw – od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 15.00 – tel. 61 810 76 29 wew. 61 (telefonicznie, wymagane potwierdzenie mailem)

 

ZWIEDZANIE MUZEUM Z PRZEWODNIKIEM

Grupy, które wyrażą chęć zwiedzania ekspozycji muzeum z przewodnikiem rezerwują usługę przewodnicką telefonicznie. Zgłoszenia przyjmowane są przez kasę w godzinach otwarcia muzeum (z wyjątkiem poniedziałków).Na zwiedzenie ekspozycji z przewodnikiem należy przeznaczyć około 2 godziny (bez ekspozycji w pałacu oraz wieży ). W dniach w których odbywają się festyny muzeum nie zapewnia obsługi przewodnickiej.

 

Ekspozycja w pałacu

Z uwagi  na specyfikę zwiedzanie ekspozycji w pałacu możliwe jest wyłącznie w grupach liczących maksymalnie 20 osób. Grupy autokarowe mogą zwiedzić tę ekspozycję w dwóch podgrupach. Czas zwiedzania ekspozycji pałacowej z przewodnikiem wynosi około 30 minut.

 

Wieża – mauzoleum

Wieżę-mauzoleum  można zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum. Wieża oddalona jest od muzeum około 500 m. Na dojście, powrót oraz wejście na taras widokowy należy przeznaczyć około 45 minut.

Stałe ekspozycje:

Ekspozycje ostatnio zmodernizowane:

 

 • Dzieje rolnictwa
 • Rzemiosło wiejskie
 • Cukrownictwo, Piekarnictwo, Olejarstwo oraz Mleczarstwo
 • Hodowla roślin
 • Paszoznawstwo
 • Chów i hodowla zwierząt z weterynarią
 • Transport wiejski
 • Muzeum Tarpana

 

Wszystkie ekspozycje stałe:

 • Mauzoleum Bierbaumów
 • Historia rolnictwa polskiego do XX wieku
 • Pałac
 • Rzemiosło wiejskie
 • Przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Pszczelarstwo
 • Dzieje melioracji na ziemiach polskich
 • Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku
 • Ogrodnictwo i gleboznawstwo
 • Transport wiejski
 • Ocalony blask powozów
 • Kuźnia
 • Urządzenia rolnicze używane w dużych gospodarstwach rolnych
 • Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania
 • Stelmacharnia
 • Dzieje techniki zbioru zielonek i zbóż
 • Żywe zwierzęta
 • Sad starych odmian drzew owocowych
 • Urządzenia i maszyny do czyszczenia i sortowania zbóż, roślin
 • Transport wewnętrzny spichlerzy
 • Laboratorium oceny nasion
 • Szkodniki magazynowe
 • Źródła energii w rolnictwie
 • Agrolotnictwo
 • Folwark i jego kulturotwórcza rola w rolnictwie polskim w XIX i XX w.
 • Państwowe Gospodarstwa Rolne 1949-1992
 • Zaopatrzenie wsi w wodę
 • Weterynaria
 • Chów i hodowla zwierząt gospodarskich
 • Rzeźba plenerowa
 • Paszoznawstwo
 • Poletka demonstracyjne tradycyjnych roślin uprawnych
 • Hodowla roślin
 • Kiszonkarstwo
 • Ogródek zielarski
 • Gorzelnia w Szreniawie

 

 

 

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA