Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ma swoją siedzibę w Zamku Królewskim – wielokrotnie przebudowywanej rezydencji polskich królów i książąt, o historii sięgającej czasów panowania pierwszych Piastów, w tym m. in. Henryka Sandomierskiego.

Muzeum Okręgowe jest spadkobiercą i kontynuatorem działalności Muzeum Ziemi Sandomierskiej, którego uroczyste otwarcie odbyło się 5 maja 1921 roku, dlatego wielkimi krokami zbliża się stulecie jego działalności. Muzeum jest wieloprofilowe –  w jego zbiorach znajdują się zabytki o charakterze historycznym, literackim, etnograficznym, artystycznym i archeologicznym.

Dział Archeologii gromadzi zabytki i materiały z badań wykopaliskowych, poszukiwań i prospekcji stanowisk archeologicznych (tzw. powierzchniowych) oraz z odkryć przypadkowych. Wśród tysięcy posiadanych obiektów, reprezentujących wszystkie okresy osadnictwa na ziemi sandomierskiej: od starszej epoki kamienia (paleolitu) doby gospodarki myśliwsko–zbierackiej po nowożytność, dominują materiały wczesnorolniczych populacji z młodszej epoki kamienia (neolitu), a także z wczesnej epoki brązu oraz z okresu wczesnego średniowiecza (Polski piastowskiej). Jednym z najważniejszych i najciekawszych eksponatów są Szachy Sandomierskie, czyli wyjątkowy, XIII-wieczny zestaw bierek szachowych odnaleziony w 1962 r. na terenie Wzgórza Świętojakubskiego w Sandomierzu.

Dział Sztuki gromadzi zbiory malarstwa, grafiki, rysunku i rzemiosła artystycznego. Najstarsze i najcenniejsze w zbiorach malarstwa są XVIII–wieczne portrety reprezentacyjne Jacka Małachowskiego, Macieja Sołtyka, Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz epitafium Franciszka Romera z 1767 r. Malarstwo polskie reprezentują m.in. prace Olgi Boznańskiej, Teodora Axentowicza i Jacka Malczewskiego. Zbierana jest również ikonografia Sandomierza. Na posiadane rzemiosło artystyczne składają się rozbudowywane kolekcje historycznego złotnictwa i konwisarstwa z XVII–XX w. Najliczniejszą grupę tworzą srebra niemieckie firm berlińskich, srebra rosyjskie z warsztatów moskiewskich, petersburskich i kijowskich oraz polskie (z pracowni warszawskich, lubelskich i krakowskich). Od 2000 r. Dział gromadzi artystyczną biżuterię współczesną i małe formy złotnicze, wykonane z użyciem krzemienia tzw. pasiastego.

Dział Historyczny gromadzi archiwalia oraz muzealia z zakresu sfragistyki, falerystyki, militariów, medalierstwa, kartografii, weksylologii, fotografii, filokartystyki, a także numizmaty. Znaczna część archiwaliów dotyczy miasta i dawnego województwa sandomierskiego. Wśród zabytków sfragistycznych na szczególną uwagę zasługuje XIII–wieczny tłok pieczętny kasztelana sądeckiego Gedka oraz odlewy pieczęci miejskich i urzędów sandomierskich od XIV do XVIII w. Militaria reprezentuje m.in. działo z czasów „potopu” szwedzkiego, znalezione w 1996 r. podczas prac ziemnych na wzgórzu zamkowym. Wśród zabytków numizmatycznych (monet i banknotów) liczne są okazy użytkowane na ziemiach polskich od XI w. Wyróżnić należy skarb denarów (tzw. krzyżówek) z Gnieszowic, z XI wieku, a także talar Filipa II z kontrasygnatą Zygmunta II Augusta z 1564 r., stanowiący wielką rzadkość.

Dział Literatury został utworzony w 1980 roku po śmierci Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980), wybitnego pisarza przez długie lata związanego z Sandomierzem. Jemu też jest poświęcona wystawa stała „Ciemne ścieżki”. Z czasem w kręgu zainteresowania badawczego, kolekcjonerskiego i wystawienniczego Działu znaleźli się inni pisarze i działacze kulturalni miasta oraz regionu m.in.: Roman Koseła, Aleksander Patkowski, Stanisław Młodożeniec, Wincenty Burek, Adam Bień, Julian Kawalec, aż po współcześnie tworzącego prozaika Wiesława Myśliwskiego. Dział posiada m.in. listy Edwarda Stachury, dokumenty związane ze Zbigniewem Herbertem, Wisławą Szymborską i innymi. Zbierane są rękopisy ich prac, wspomnienia, fotografie, a także przedmioty codziennego użytku.

Dział Etnograficzny gromadzi zabytki kultury materialnej, a także sfery duchowej i społecznej mieszkańców wsi. Archiwizuje i popularyzuje niematerialne aspekty kultury ludowej Sandomierszczyzny, np. dawne zwyczaje i obrzędy, folklor słowno – muzyczny i tradycje. Do najciekawszej grupy posiadanych zabytków należy unikatowa kolekcja ludowej, drewnianej rzeźby sakralnej z przełomu XIX i XX w., dłuta rodzimych artystów, obdarzonych niezwykłą wrażliwością i bogatym talentem artystycznym. W skład kolekcji wchodzą zwłaszcza kapliczki przydrożne i domowe, krzyże – krucyfiksy, przedstawienia Matki Bożej i Chrystusa Frasobliwego. Spośród innych zabytków wyróżnia się unikatowa, jedyna zachowana w Polsce odświętna sukmana męska z końca XIX w.

Dział Edukacyjno – Promocyjny zajmuje się m.in. upowszechnianiem wiedzy o sandomierskim zamku – byłej siedzibie królewskiej, historii i przeszłości Sandomierza oraz regionu, z wykorzystaniem materialnych i niematerialnych zasobów Muzeum. Adresatem organizowanych lekcji muzealnych, wykładów, warsztatów, programów, edukacyjnych i konkursów są zwłaszcza dzieci i młodzież szkolna, ale w ofercie nie brak przedsięwzięć kierowanych do grup społecznie dotąd wykluczanych lub osób starszych.

 

 

Lekcje Muzealne

Lekcje muzealne dedykowane są dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych oraz średnich. Zajęcia zostały przygotowane z uwzględnieniem programu nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również w oparciu o muzealne ekspozycje i posiadane zasoby. W naszej ofercie znajdują się lekcje z zakresu archeologii, etnografii, historii, literatury i sztuki. Prowadzone są przez pracowników Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Wszystkie lekcje posiadają charakter interaktywny i łączą się z czynnym zaangażowaniem uczestników. 

Szczegółowy wykaz tematów znajduje się na stronie:

http://www.zamek-sandomierz.pl/oferty-i-cennik/oferta-edukacyjna 

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00
Czas trwania zajęć: 1 godzina
Konieczność rezerwacji terminu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy, aktywizujący uczestników.
Cena za uczestnictwo w warsztatach – 8 zł
Opiekunów grup nie obowiązuje opłata za udział w zajęciach. 

 

Galeria zdjęć:

Zdjęcia udostępnione przez/ uznanie autorstwa: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

  

Informacje organizacyjne dla wycieczek szkolnych:

Adres:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz

Telefon kontaktowy:

698637318

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adres www: www.zamek-sandomierz.pl 
Parking dla autobusów:

Parking przy Spichlerzu (przy trasie Sandomierz – Kraków, Al. Jana Pawła II)  – 3 min od Zamku

Szczegółowy cennik dla grup zorganizowanych i gości indywidualnych:

Bilet grupowy (ulgowy) z przewodnikiem MOS lub zewnętrznym przewodnikiem certyfikowanym przez MOS – 8 zł

Bilety ulgowe przysługują z ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, kombatantom, odznaczonym: „za opiekę nad zabytkami, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla kultury polskiej i zasłużony dla kultury narodowej”.

Bilet grupowy (dorośli) z przewodnikiem MOS lub zewnętrznym przewodnikiem certyfikowanym przez MOS – 10 zł

Bilet grupowy (ulgowy) z przewodnikiem MOS lub zewnętrznym przewodnikiem certyfikowanym przez MOS na wystawy stałe - Dzieje zamku sandomierskiego, Kuchnia Królewska i Dziedzictwo – 6 zł

Bilet "3w1" - 1 bilet = 3 miejskie atrakcje turystyczne
Muzeum Okręgowe - zamek królewski XIV - XVI w. (w poniedziałki bezpłatnie),
Brama Opatowska - jedyny taki taras widokowy w mieście,
Podziemna Trasa Turystyczna - półkilometrowy labirynt prowadzący pod Starym Miastem

Ulgowy – 23 zł
Normalny – 33 zł

Z opłat za wstęp do Muzeum zwolnione są osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM oraz ICOMOS; posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dn. 7 września 2007 r.; dzieci do lat 7

Cennik przewodników:

Zwiedzanie z przewodnikiem MOS – 40 zł

Minimalny czas zwiedzania: 45 min.
Maksymalny czas zwiedzania:

120 min.

Godziny i dni otwarcia:

Poza sezonem turystycznym (01.10.2019 r. - 19.04.2020 r.)

Poniedziałek (oprócz pierwszego w m-cu) – 13.00 - 15.00 wstęp wolny na wystawy stałe

wtorek – niedziela – 10.00 - 17.00

W sezonie turystycznym (20.04.2020 r. - 30.09.2020 r.)

Poniedziałek (oprócz pierwszego w m-cu) – 13.00 - 15.00 wstęp wolny na wystawy stałe

wtorek – niedziela – 10.00 - 18.00

Lekcje muzealne/warsztaty dla szkół:

j.w.

Ważne informacje dla wycieczek szkolnych:

Kontakt i zapisy:
Dział Edukacyjno-Promocyjny Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
Tel. 15 644 57 57, wew. 33, 35 
Tel. kom. 698 639 312, 698 637 318
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Stałe ekspozycje:
 • Sandomierskie dziedzictwo
 • Dawna Kuchnia Królewska
 • Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu
 • Dawna wieś sandomierska
 • Ciemne ścieżki
 • Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych
 • Lapidarium
 • Salonik mieszczański
 • Dzieje zamku sandomierskiego
 • Z sandomierskiej galerii obrazów
 • Popiersia literatów Ziemi Sandomierskiej
 • Plakat muzealny
 • Dotyk Historii
 • Król Stefan Batory

 

 

Przeczytaj również

REKLAMA
REKLAMA